2008-11-03

Vägutredningen är klar

Någon gång under eftermiddagen kommer den efterlängtade utredningen om Södra Huvudleden. I kväll informeras kommunstyrelsens och tekniska nämndens ledamöter, imorgon bitti har vi en presskonferens och imorgon kväll har vi bjudit in representanter för alla de föreningar och intressegrupper med vilka vi har haft dialogmöten med för och under utredningens genomförande.

Allt detta i syfte att vara öppna och ge utrymme för synpunkter, kritik, förslag och kommentarer. Vi har varit måna om att alla berörda ska få komma till tals och vi kommer också att fortsätta den öppenheten med en bred remiss av utredningen. Utredningen kommer också att läggas ut på stadens hemsida så fort den har kommit in, så att vem som helst kan ta del av den.

Själv vill jag uppmana alla politiska partier att noga läsa utredningen och ta del av dess underlag och slutsatser innan man binder sig för något ställningstagande. Det, tycker jag, är vår skyldighet gentemot lidingöborna i en sådan här viktig fråga.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP