2008-11-07

Vill lidingöpartiet avveckla lidingöbanan?

I en insändare i Lidingö Tidning dömer lidingöpartiets Lars H Ericsson ut samtliga alternativ till lösning av vägfrågan på södra ön. Hans motiv: investeringarna är inte samhällsekonomiskt lönsamma enligt en kalkylmodell som kallas EVA.

Som framgår av utredningen och vilket också påpekades av utredarna på ett informationsmöte där Ericsson deltog representerar kalkylmodellen inte en absolut sanning vad gäller effekten av eller lönsamheten i en investering av det här slaget, utan det finns andra aspekter som också måste vägas in i en totalbedömning.

Framförallt används modellen till att jämföra olika alternativ och inte för att ensamt avgöra om en investering överhuvudtaget ska genomföras. Detta begriper förstås Lars H Ericsson, men i jakten på att vinna en politisk poäng tycks sådana nyanser inte vara av intresse.

Desto mer intressant är ståndpunkten eftersom lidingöbanan med samma begränsade kalkylmodell inte heller är samhällsekonomiskt lönsam. Kan vi således dra slutsatsen att lidingöpartiet också vill lägga ner lidingöbanan?

Eller är det personliga intresset för stort? Lars H Ericsson är nämligen säkerhetschef på Veolia som, på SL:s uppdrag, kör just lidingöbanan. Han är också tillsammans med Ingvar Svenserud personligen engagerad i Arbetsgruppen Rädda Lidingöbanan.

1 kommentar(er):

Anna_MPLÖ 6 december 2008 20:00  

Enligt WSP verkade ju inget av alternativen vara samhällsekonomiskt lönsamt så jag föreslår att man istället funderar på vilket alternativ som långsiktigt är bäst för klimatet. Bygger man norr om banan måste banan stängas. Den befintliga vägen kommer användas av både bilister och bussar. Trängseln kommer att göra att fler väljer att ta bilen. När banan åter öppnas skulle det vara 2011. Då måste den rustas enligt utredningen sidan 13. Skulle tro att ni inte tycker det är samhällsekonomiskt lönsamt att rusta den. Att bygga norr om banan är samma sak som att döda lidingöbanan som alla påstår de vill behålla. Hur kan det vara försvarbart?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP