2008-11-05

"Webbtidning" existerar inte

Som man kan läsa i såväl Lidingö Tidning som på Lidingösidan har stadens informationschef blivit JO-anmäld. Bakom anmälan står Ingvar Svenserud, frontfigur för ett "nätverk" som kallar sig Arbetsgruppen Rädda Lidingöbanan.

Grunden för anmälan är att Svenserud ville bli inbjuden till en presskonferens om vägutredningen genom att hävda att hans "webbtidning" som hade utgivningsbevis var grundlagsskyddad och att han därmed hade "rätt" att delta.

Någon sådan rätt finns naturligtvis inte utan informationschefen har då svarat att: “När Lidingö stad kallar lokala medier till presskonferens riktas inbjudan till verksamma medier, d v s medier som regelbundet bevakar det som händer på Lidingö. Därför är bara Lidingö Tidning, Mitti i Lidingö och Lidingösidan inbjudna till morgondagens konferens.”

Detta svar föranledde så Svenserud att JO-anmäla stadens informationschef för att han blivit nekad att delta i presskonferensen och för att han inte fått ut en begärd offentlig handling.

Nu hade informationschefen inte tolkat mailet som att det var en begäran om att få ut en offentlig handling i sig, utan ett önskemål om att få delta i en presskonferens han redan visste tid och plats till, men så snart önskemålet stod klart för informationschefen har hon expedierat handlingen till honom.

När jag fick kännedom om detta blev jag naturligtvis lite nyfiken på Svenseruds "webbtidning". Hade hans ilskna kampanjsidor från för några år sedan ändrat karaktär? Men döm om min förvåning när jag kunde konstatera att hemsidan upphörde att existera för över ett år sedan och att domänen numera ägs av någon i Ekvatorialguinea, en liten f d spansk koloni söder om Kamerun.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP