2009-02-04

Farkostens förskola

Det var illa nog när beskedet kom förra måndagen att 2 avdelningar på Farkostens förskola var så mögelskadade att de måste stängas med omedelbar verkan. När vi i fredags dessutom fick klart för oss att de resterande 3 avdelningarna också var drabbade kändes utmaningen nästan övermäktig.

Att barn och personal har utsatts för mögel är mycket illa och vi måste försöka ta reda på varför det inte upptäcktes tidigare. De första signalerna kom i oktober och då gjordes mätningar som visade på spår av sporer, men inte så höga halter att det skulle vara hälsofarligt. Däremot påbörjades genast en sanering.

I januari gjordes nya prover och det var när de analyssvaren kom tillbaka som man insåg hur allvarligt läget var och beslut om att stänga först den ena delen av Farkosten och några dagar senare även den andra togs.

Tack vare våra oerhört duktiga chefer och medarbetare lyckades vi på fyra dagar få fram tillfälliga lokaler i Bodals skola för de första två avdelningarna och igår, bara två dagar efter att resten av Farkostens förskola hade stängts, har man hyrt in sig Galcohuset och fått beslut om tillfälligt bygglov så att de kvarvarande barnen kan flytta in där på måndag.

Deras resoluta agerande och goda samarbete över förvaltningsgränserna har starkt bidragit till att vi så snabbt kunde lösa det akuta läget. Det förhindrar dock inte att föräldrar känner oro för den miljö deras barn vistats i och dessutom frustration under de dagar det inte fanns några besked att ge. För många har det dessutom inneburit praktiska och/eller ekonomiska problem när ingen barnomsorg fanns tillgänglig.

Detta får naturligtvis inte hända igen och en mycket viktig uppgift för fastighetskontoret framöver blir att i tid upptäcka och åtgärda mögel i våra fastigheter, i synnerhet där barn och ungdomar vistas.

3 kommentar(er):

Anonym,  5 februari 2009 09:53  

Hej Paul

Jag ville bara säga att jag gillar din nya bild.

/mvh
Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Vänsterpartiet Lidingö
Styrelseledamot
Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Luddigt och Logiskt i Politiken

Anonym,  17 februari 2009 08:32  

Det skrämmande är att de mögelprover som togs i oktober visar högre halter än de prover som togs i januari. Dessutom valde man att mögelsanera med verksamheten igång. Skulle Paul Lindqvist och Sven Riddarström bo i sina hus om man mögelsanerar i källaren? Skamligt dåligt att Lidingö Stads fastighetskontor utsätter våra barn för dessa hälsorisker! Saneringsföretaget hade munskydd under arbetet, men barnen som vistades i lokalerna var oskyddade.

Anonym,  17 mars 2009 18:25  

http://farkosten.blogspot.com/

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP