2009-02-15

Släpp kyrkan fri

SvD Brännpunkt går två stycken kyrkopolitiker, Olle Burell (S) och Karin Perers (C) till angrepp på de nio biskopar som menar att kyrkan borde fråntas sin vigselrätt.

I sak har biskoparna rätt. Det finns inget skäl att trossamfund ska handha myndighetsutövning på delegation från staten.

När riksdagen inom kort står inför att ta beslut om samkönade äktenskap blir det dessutom i längden ohållbart om enskilda präster ska kunna neka till att viga homosexuella. Samtidigt skulle ett sådant krav stå i strid med religionsfriheten.

Sålunda är biskoparnas inställning fullt logisk och den enda som fullt ut visar respekt för såväl troende som icke-troende.

Men i den partipolitiserade Svenska Kyrkan tycks det väga lätt vad dess andliga ledare tycker. Burell och Perers är gruppledare för sina respektive partier i kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Och de har stöd för sina åsikter bland de övriga kyrkopolitikerna. 40 % av ledamöterna anser t.o.m. att "biskoparna borde hålla truten".

Olle Burell ifrågasätter även att biskoparna "presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen". Sen när blev det förbjudet att försöka påverka en riksdagsmajoritet?

Burell och Perers uttalanden visar framförallt med all önskvärd tydlighet att det är hög tid att befria kyrkan från politiken. Partierna måste lämna kyrkomötet och de andra beslutande organen i Svenska Kyrkan och låta dess medlemmar, präster och biskopar själva få sköta sina inre angelägenheter.

Läs även: Dagen Dagen2

2 kommentar(er):

Anonym,  16 februari 2009 00:05  

Håller fullständigt med dig! Dessvärre har Kristdemokraterna inte lyckats få med sig övriga allianspartier på den linjen. Att ta ifrån samfunden vigselrätten och låta staten sköta myndighetsutövningen är, precis som du skriver, den enda lösning som fullt ut visar respekt för såväl troende som icke-troende.

Nu ska jag dock sluta spamma din blogg ;)

/Jessica

Leif Ekstedt 16 februari 2009 15:49  

Moderaterna mitt parti står för frihet och egna initiativ. Men de står också för att kyrkan måste vara partiansluten via Kyrkomötet.
Våra tänkare har sagt som barnen. "Men han gör ju de då måste jag också!" Kanske nästa partistämma vågar vänd bladet.
Sekulär verksamhet fattar kyrkans beslut. Dåligt!
Är för övrigt för en civilregistrering av alla äktenskap.
Alltså alla parförhållanden som avses vara länge helst livslångt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP