2009-02-03

S och L säger nej till ny förskola

Vid gårdagskvällens kommunstyrelse förelåg ett förslag till beslut om att bygga en ny förskola om 3 avdelningar i Gåshaga. Avsikten med detta är att Futuraskolan ska kunna flytta ut förskolebarn från skollokalerna i takt med att skolan växer. Även den nya förskolan kommer att drivas av Futuraskolan.

Det yrkade Socialdemokraterna avslag på med motiveringen att kommunen inte ska investera för fristående förskolors behov. Det kanske inte är så förvånande med tanke på att Socialdemokraterna i grunden är emot valfrihet och anser att all verksamhet helst bör drivas i egen regi.

Desto mer förvånande var att även Lidingöpartiet, som på sin egen hemsida betonar att man är ett borgerligt parti, med samma motivering sa nej till en ny förskola i Gåshaga.

Det kanske mest intressanta med Socialdemokraternas och Lidingöpartiets yrkande är kanske ändå inte deras avoga inställning till privata alternativ utan det faktum att de faktiskt sa nej till att överhuvudtaget bygga en ny förskola i Gåshaga.

Inom de närmaste 10 åren kommer antalet skolelever att öka med 1000 barn. För att kunna ta emot dem behöver vi bygga en ny skola (i Dalénum), bygga ut befintliga skolor och omvandla förskolelokaler till klassrum. Genom sitt agerande vid gårdagens kommunstyrelse visar Socialdemokraterna och Lidingöpartiet att man inte vill vara med och ta ansvar för den utveckling som sker.

2 kommentar(er):

Anonym,  3 februari 2009 14:42  

Jag blev också helt paff!

För socialdemokraterna handlar det om ideologi, även om jag kan tycka att det är väl långsökt, men vad är lidingöpartiets bevekelsegrund?

Vi har väl ett ansvar att tillgodose det behov av platser som kommer att uppkomma? Och de fristående skolorna är våra hyresgäster. Vad är problemet egentligen?

/Jessica

Anonym,  5 februari 2009 23:21  

Egentligen handlar det väl om att (S) och (L) är emot. Vad man är emot och varför spelar oftast mindre roll; därför blir men inte sällan emot sina tidigare ställningstaganden...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP