2009-02-03

Snurrigt värre

På gårdagens kommunstyrelsemöte valde Lidingöpartiet också att stödja Socialdemokraternas yrkande om att ändra vissa skrivningar om vägen mellan Skärsätra och Högberga i en skrivelse till Länstyrelsen avseende statsbidrag för transportinfrastruktur.

Motivet? Jo, Lidingöpartiet var missnöjda med att vi i samma skrivelse hade skrivit att gamla lidingöbron behövde renoveras. Lidingöpartiet anser nämligen att det istället ska kallas för "underhåll".

Att normalt underhåll för bron ligger på mellan 500 tkr till 1 mkr per år och vi nu talar om en insats på närmare 90 mkr räcker uppenbarligen inte för att det ska få benämnas renovering i en skrivelse till Länsstyrelsen. Inte heller att staten inte ger statsbidrag till underhåll, men kan göra det för renoveringar.

Hade jag varit lika konspiratoriskt lagd som vissa av Lidingöpartiets företrädare hade jag kunnat ställa den retoriska frågan om Lidingöpartiet verkligen vill ha lidingöbanan kvar, men jag avstår från att komma med sådana antydningar.

Varför Lidingöpartiet överhuvudtaget var upprörda för att det som är en renovering kallas för - renovering - var det nog ingen som begrep. Inte heller hur man kunde komma till slutsatsen att man skulle bistå ett yrkande om vägen mellan Skärsätra och Högberga när man var oense med majoriteten avseende lidingöbanan. Men snurrigt värre var det.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP