2009-02-10

EU:s skolfruktsprogram ett dolt jordbruksstöd

I november röstade Europaparlamentet ja till EU-kommissionens förslag om ett skolfruktsprogram. Kommissionen vill avsätta 90 miljoner euro till att skolbarn ska få frukt i skolan.

Parlamentet ville dessutom utöka anslaget till 500 miljoner euro och att det bara ska ges till frukt odlad inom EU. Ett folkhälsoinitiativ kallas det, men sanningen är den att vad det handlar om är att lansera ytterligare ett kreativt och protektionistiskt program för att utöka det jordbruksstöd som redan idag omfattar nästan halva EU:s budget.

Nu ligger frågan på regeringens bord huruvida Sverige ska gå med i detta program vars främsta syfte är att stödja fruktodlare i Sydeuropa. Jag hoppas verkligen att man avstår.

Det är absolut inget fel med frukt i skolan, tvärtom, men det är definitivt en fråga som kommuner och skolor kan hantera alldeles utmärkt själva. Utan pekpinnar från byråkrater i Bryssel.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP