2009-02-05

Historisk energiuppgörelse

Betydelsen av dagens historiska energiuppgörelse kan inte nog betonas. Kärnkraften behövs som ett oerhört viktigt inslag i den framtida energipolitiken, men konflikten mellan förespråkare och motståndare har förlamat regeringar ända sedan 70-talet.

Nu har vi för första gången en enighet mellan Allianspartierna som tillsammans står som garanter för en klok energipolitik till gagn för jobb, tillväxt och en bättre miljö. Dessutom har det absurda "tankeförbudet" tagits bort.

Användningen av olja, kol och gas måste minska. Dels är de ändliga resurser och i synnnerhet oljan kan komma att bli en bristvara inom en inte alltför lång framtid, dels är de miljöfarliga. Dessutom innebär oljan ett obehagligt beroende till olika skurkstater i Mellanöstern.

För Centerpartiet är det ett oerhört stort steg man nu har tagit och Maud Olofsson är värd en stor eloge för detta politiskt modiga beslut. Kritiker i det egna partiet lär nog höja sina röster, men näringsministern har av allt att döma ett grundmurat förtroende bland sina medlemmar.

Mot detta står en förvirrad och frustrerad opposition. Peter Eriksson kallar överenskommelsen för "ett sabotage mot miljön" men deklarerar samtidigt att Miljöpartiet inte längre kräver en snabbavveckling av kärnkraften. Mona Sahlin deklarerar samtidigt i en replikpå Brännpunkt att kärnkraften inte har någon framtid i hennes socialdemokrati.

Men vad har de rödgröna att erbjuda väljarna istället? De fossila bränslena inser alla att de måste fasas ur, vattenkraften vill man inte bygga ut och kärnkraften ska avvecklas. Kvar finns vindkraft? Men att tro att vindkraften kan ersätta kärnkraft, olja, kol och gas är mer än lovligt naivt.

Det är möjligt att många av Miljöpartiets väljare kan tänka sig att återgå till ett förindustriellt samhälle likt det vi hade på 1800-talet, men socialdemokratins väljarkår lär inte vara så pigga på den utvecklingen. Hur Mona Sahlin ska hantera den utmaningen och samtidigt hålla ihop sin bräckliga koalition blir intressant att se.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 HelleKlein DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 Newsmill SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 Ledarbloggen

5 kommentar(er):

Grottolle 5 februari 2009 14:54  

Så du anser då att dom ska bygga ett kärnkraftverk på Lidingö? eller en urangruva..Eller är du en som tycker hur andra ska ha det där dom bor utan att ta något ansvar själv.

Göran 5 februari 2009 15:59  

Nja, nu är det ju så att kärnkraftsverken redan är byggda och alliansen säger att det är där reaktorer kan bytas ut. Någon annan kärnkraft är det inte frågan om. Men energieffektivisering borde vara en viktig fråga för Lidingö. Och varför inte ett vindkraftverk?

Hansa 5 februari 2009 17:46  

Ja Grottolle, varför inte "bygga en urangruva" på Lidingö? Kanske för att uranmalm inte finns i överväldigande mängd just där;-)

Grottolle 6 februari 2009 00:17  

Hansa.. Ja men då är det ju lämpligt att Lidingö tar hand om kärnavfallet så då får dom ju uran ;)

Anonym,  8 februari 2009 21:11  

Grottolle
Lidingö tar hand om skiten från en stor del av stockholmsområdet i reningsverket i Käppala och skulle nog inte utesluta att ta han om annat skit också. Ditt skit på den här bloggen i tid och otid skulle dock vara skönt att slippa.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP