2009-09-25

Bra för Lidingöbanan

Beskedet att utvecklingen av Spårväg City ska påbörjas är bra på många sätt, inte minst för Lidingöbanans framtid.

I ett första steg rustas den befintliga Djurgårdslinjen upp och förlängs från Norrmalmstorg till Hamngatan/Malmskillnadsgatan, men avsikten är att så småningom skapa en spårväg från Hornsberg till Värtan.

Det blir då naturligt att binda samman Spårväg City med Lidingöbanan så att de lidingöbor som vill kan resa hela vägen in till stan, ja ända bort till Hornsberg, utan byten. Det skulle öka värdet av Lidingöbanan ytterligare

3 kommentar(er):

Anonym,  27 september 2009 23:26  

Det är fel väg igen. Lidingöborna (alla) inte bara Södra Lidingöbor vill på snabbaste sätt ta sig in på Stockholms tunnelbanenät för att nå hela Stockholmsregionen utan omstigning, inte sitta och harva på en spårvagn med massor av hållplatser i stan som kanske går åt fel håll. Tunnelbanebro över Lilla Värtan bör man börja spara till nu så att Lidingö blir integrerad med Stockholm på ett effektivt sätt. Då kan man lägga ner hela trafikcirkusen vid Ropsten och spara massor med tid, personal, bensin och diesel. Lidingöborna och alla som jobbar på ön bör få tillgång till samma effektiva transportmedel som övriga i Stockholm. Tunnelbana från Lidingö centrum är mest effektivt även om det kostar en slant med själva bron och en tunnel in i Torsviksberget till Lidingö centrum. Men utvecklingen går väl framåt eller?

Paul Lindquist 28 september 2009 11:32  

Möjligen kan det gå fortare för de som bor i Rorsvik, men för övriga resenärer på södra ön lär det inte bli bättre om Lidingöbanan ersätts med bussar. Tvärtom, Lidingöbanan är miljlövänlig och snabb (eftersom den har ett eget reserverat "körfält"). Får vi bara nya vagnar så blir den bekväm och med hög tillgänglighet.

Anonym,  29 september 2009 18:10  

Om en ny bro för spårbunden trafik över Lilla Värtan, som är nyckeln till en framtidssäker effektiv kollektivtrafik till/från Lidingö är för dyr idag, kan man tillsvidare riva upp rälsen på Lidingöbanan och köra (biogasdrivna) bussar på en egen dubbelfilig väg, sträckan mellan Baggeby-Gåshaga och då ha möjligheten att göra svängar in närmare mot vissa bostadsområden, en av bussarnas stora fördel. Det ger mycket bra flexibilitet, bra miljöeffekter, och ytterst lite ”banunderhåll”. Även trafiken till nya Dalénum underlättas. Norra och centrala Lidingö med totalt cirka 12 busslinjer till Ropsten har gått bra vad jag vet. I rusningsttafik går det idag många bussar från de mest tätbefolkade områdena på Lidingö, Larsberg-Bodal-Baggeby (totalt cirka 6500 boende) via Lidingö centrum utan omstigning till Ropsten och de linjerna väljs i första hand av trafikanterna genom närheten till bostäderna. Man har alltså redan slagit in på den linjen. Varför skulle då inte bussar för övrigt på södra Lidingö totalt kunna fungera. Bussar från Gåshaga via nya genomfartsleden för Södra Lidingö med bergtunnel förbi Kottlasjön och Mölna, kan då svänga av vid Baggeby mot Lidingö centrum, som blir knutpunkten för all kollektivtrafik på Lidingö. Det gynnar även affärsutvecklingen i Lidingö centrum som har aviserat att man vill expandera om kundunderlaget ökar. Lidingöbanans trafikanter missar ju idag helt Lidingö centrum på hemresan från Stockholm (såvida man inte väljer buss från Ropsten) vilket kvarstår även om Lidingöbanan förses med mer attraktiva spårvagnar med högre hastighet. Även om det sätts in moderna vagnar på Lidingöbanan ut till Gåshaga kommer de boende öster om Skärsätra att välja bilen in till stan eller parkera vid Ropsten. Bil från dessa områden kommer bli ännu mer attraktivt med nya genomfartsleden som kommer sänka tiden från Gåshaga till Ropsten från idag cirka 12 minuter i lågtrafik till kanske 10 minuter. Med busscentral vid Lidingö centrum har man också lagt grunden för en ny bro för spårtrafik (som ovillkorligen kommer i framtiden) som kan användas för att köra tunnelbana via tunnel in i Torsviksberget, ut till Lidingö centrum, där Lidingöbussarna tar vid utan några som helst ändringar lokalt på Lidingö för både Norra och Södra Lidingö. Man kan då också anpassa busstrafiken mellan Skärsätra och Gåshaga efter faktiska förhållanden (ingen kan tvinga folk att åka spårvagn) där ju många använder bilen hur smarta vagnar man än kostar på. Alltfler eldrivna bilar kommer göra detta med myten om kollektiva färdmedel-miljöaspekter omoderna. I stället handlar det om att många helt enkelt inte har råd, eller vill äga en bil, och att kommunen måste se till att även dessa kan ta sig till arbetet med rimliga restider och kunna utnyttja de funktioner som finns på olika håll i samhället. Gamla Lidingöbron blir då enbart cykel, moped, gångvägsbro och reservbro för räddningstjänsten så länge inte rosten definitivt sänker detta museiföremål i Lilla Värtan. Brofundamenten till gamla Lidingöbron håller inte för att anlägga en ny boröverdel som kan ta tunga spårvagnar. Bron är dömd att bytas ut till en helt ny bro i framtiden som då naturligtvis ska läggas på samma höjd över vattnet som T-perrongen vid Ropsten som också ger tillräcklig fri passage för mastade yrkesfartyg och segelbåtar.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP