2009-09-25

En riktig tidningsanka

Nej, jag tänker inte på Hollywoodfrun Anna Anka som numera tycks vara ett stående inslag inte bara på kvällstidningslöpen utan även i mer seriösa nyhetstidningar, utan om en "anka" i Lidingö Tidning.

Man skriver nämligen i en stort uppslagen artikel att kommunstyrelsen har tillskrivit Stockholms stad och begärt en planändring för att vi därmed skulle kunna slippa renovera broklaffen.

Detta är helt enkelt inte sant, något brev har inte skickats till Stockholms stad och vi har ingen avsikt att trotsa miljööverdomstolens beslut. Inte heller vill vi provocera länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet utan i en bra dialog med dem kunna anpassa renoveringen i tiden med den upprustninmg av Lidingöbanan som SL förhoppningsvis snart kommer att ta beslut om.

5 kommentar(er):

Anonym,  27 september 2009 23:03  

Detta kan inte vara sannt. Minna Klintz har ju enligt ett uttalande till Lidingö tidning talat med miljöministern Andreas Carlgren hur dom skulle göra i fallet Lidingöbroklaffen som tipsade Lidingöpolitikerna att dom borde kolla upp detaljplanen som finns från cirka 1925 för Lidingöbron, som säger att Lidingöbron ska vara öppningsbar för yrkessjöfart, en sjöfartstyp som inte är aktuell idag. Det var detta förhållande som gjorde att miljööverdomstolen skickade tillbaka pappren till Lidingö stad utan åtgärd, utan att påpeka varför. Det tolkar nog alla som att Lidingö stad borde be Stockholms stad att ändra sin detaljplan så att man stryker detta med öppningsbarhet. Eller är det så att Lidingö tidning har fantiserat ihop hela händelseförloppet?. Hur som helst om en ändring av detaljplanen kan genomföras så borde Lidingö stad vänta med åtgärder tills ändringen är genomförd. det kan inte vara straffbart att vänta något år och samtidigat begära att ärendet behandlas skyndsamt. Något sunt förnuft måste man väl ha och inte käbbla som man gjorde förr i tiden.

Paul Lindquist 28 september 2009 10:04  

Jo, Lidingö Tidning har fått det hela om bakfoten. De skrev nämligen att kommunstyrelsen har skickat in en begäran om planändring, vilket alltså inte har skett.

När jag talade med reportern visade det sig att hon baserat sin artikel på en tidigare intervju med Minna där hon uttalade sig om att hon tyckte det vore klokt att göra en planändring, men det är inte samma sak som att ett beslut är taget vilket tidningen borde ha kollat upp.

Jag var för övrigt också inne på samma linje som Minna, men efter att vi diskuterat frågan med våra jurister och tjänstemän kunde vi konstatera att domen gör att vi måste renovera broöppningen långt innan en eventuell planändring kan ske och att vi istället bara riskerar att provocera länsstyrelsen så att vi tvingas genomföra renoveringen innan SL fattar beslut om Lidingöbanans framtid.

Juristernas bedömning är också att en planändring inte skulle förändra domstolarnas bedömning.

Sen kan jag som många andra tycka att beslutet får orimliga konsekvenser, men vi lever i en rättsstat och har att följa domstolarnas beslut - även när vi ogillar dem.

Anonym,  28 september 2009 14:37  

Ref: ”Framställning till Stockholm stad angående planändring (Gamla Lidingöbron). D.nr 2004.10073, Beslut punkt 1: Framställning om planändring ska ges in till Stockholm stad i enlighet med bilaga A till denna skrivelse.” Skickade Lidingö stad aldrig in den skrivelsen? det fanns ju ett beslut på detta.
Är det militära sjöfartsvägar med mastade fartyg som underförstått ligger bakom miljödomstolens utslag om att Lidingöbroklaffen måste hållas öppningsbar? så ska man informera om detta och om Stockholms stad inte kan ändra detaljplanen i detta fall vad gäller farygsleder, på eget bevåg i strid mot övergripande beslut från länsstyrelsen ska det också framgå. Är detta grunden till att Lidingös jurister stoppat skrivelsen till Stockholms stad? Allt sådant här icke informerat material skapar bara en massa ordväxling och osämja. Jag tror inte att Lidingö Tidnings journalister är speciellt glada åt påhopp från kommunens sida om ankor. Dom försöker ju bara hålla Lidingöborna informerade vilket jag anser att dom i de flesta fall gör väldigt bra.

Paul Lindquist 28 september 2009 15:03  

Det du hänvisar till är ett ärende som tekniska nämnden behandlade sommaren 2005. Det är inte samma sak som att kommunstyrelsen 2009 skulle ha skickat in en begäran om planändring, vilket tidningen faktiskt påstod.

Rätt ska vara rätt, även i en tidning. Jag betvivlar inte Lidingö Tidnings goda intentioner att informera sina läsare, men på samma sätt som vi politiker ibland får acceptera att vi blir kritiserade trots att vi har goda avsikter måste även journalister kunna tåla att man påpekar om något blir fel.

Anonym,  28 september 2009 19:23  

Det hade räckt med att gå ut med ett förtydligande på exempelvis Lidingö stads hemsida eller i Lidingö tidning så hade ankor aldrig behövt påpekas.
För övrigt anser jag Lidingö stad sköter sina åtaganden mycket bra och försöker hålla en ovanligt öppen dialog med oss vanliga gräsrötter vilket ofta nyinflyttande brukar lyfta fram som speciellt positivt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP