2009-09-01

Ska barnen vara i tält?

Idag gick oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) till attack mot de föreslagna besparingarna i Radio Stockholm. Som av en händelse hakar han på de föräldrar som är kritiska till förslaget om att minska föräldraledigas rätt till barnomsorg för sina äldre barn från de idag mycket generösa 30 timmar/vecka till de lagstadgade 15 timmar/vecka som flertalet kommuner i övriga landet erbjuder.

Trovärdigheten hade kanske varit större om Socialdemokraterna hade avvisat besparingen redan i juni då direktiven gavs istället för att som oppositionsrådet nu gör, passar på att utnyttja en lokal opinion av partitaktiska skäl.

Men det gjorde man inte. Faktum är att S tillsammans med V och MP inte klarade av att presentera några direktiv alls. Istället bad man nämnderna att komma in med fyra olika förslag: -2 %, oförändrade anslag, +2 % samt en önskelista på allt man ville ha. Det är inte att ta ansvar, det är inte att ge politiska direktiv om vad som behöver prioriteras. Det är att lämna walk-over.

Nu säger Mårten Dahlberg att kommunen istället ska spara på lokalkostnader. Det låter ju bra, men hur ska det gå till i en förskola som har växt med 700 barn på bara ett par år och där skolan väntas öka 1000 elever de närmaste 10 åren? Hur hade Mårten Dahlberg tänkt lösa det, med tält?

PS Läs gärna artikeln i Lidingö Tidning och inte minst läsarnas kommentarer.

6 kommentar(er):

Anonym,  2 september 2009 22:02  

Hej!
Jag förstår att kommunen behöver spara pengar, men det känns inte rimligt att besparingarna ska gå ut över de barnfamiljer som Lidingö säger sig värna. Att dra ner från 30 timmar till 15, kommer att göra oss betydligt mindre attraktiva. Jag tycker att 20-25 timmar känns rimligt. Men 15 timmar hinner du knappt lämna ditt barn på förskolan innan det är dags att hämta. Barnet kommer inte komma in i verksamheten och få den stimulans den behöver. Senast idag läste jag på alltforforaldrar.se hur positivt det är med förskolan för barnen. Se över förslaget, 25 timmar är rimligt!

Vänliga Hälsningar
3-barns mamma Lidingö

Paul Lindquist 2 september 2009 22:06  

Majoriteten i utbildningsnämnden har lyssnat på de synpunkter som kommit in och enats om att erbjuda de berörda familjerna mellan 20-25 tim/v under terminerna mot att man inte får någon barnomsorg under loven.

Anonym,  4 september 2009 23:27  

Jag anser att barnomsorg, precis som övriga tjänster, tillhandahålls bäst och mest effektivt på en fri marknad. Iom detta tycker jag kommunen helt och hållet bör sluta befatta sig med denna typ av verksamhet.

Anonym,  6 september 2009 16:17  

Anonym: Det kan man alltid tycka, men lagen tvingar kommunerna att ordna med barnomsorg.

Johan,  2 oktober 2009 09:45  

Först och främst måste Lidingö bestämma vilken sorts kommun den vill vara. Att gå från bäst till sämst i ett pennstreck är imponerande! Danderyd och Ekerö har t.ex. gått upp från 15 till 25 eftersom det inte fungerade med det förra.
Sollentuna modellen med ingen omsorg på lov, drabbar små förskolor och egenföretagare lika hårt som 15 timmarsregeln. Jag trodde att M var ett företagarvänligt parti...

Eric,  2 oktober 2009 10:55  

Johan!

Det kan ju inte vara för förskolornas skull som kommunen ska betala för mer barnomsorg än vad som behövs.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP