2009-09-14

Glädjande besked från regeringen

I mitt tidigare arbete i LSS-kommittén tog jag initiativ till att utredningen skulle föreslå en höjning av bostadstillägget för de berörda som ofta lever på mycket små marginaler. Så blev också fallet.

Jag såg ingen anledning till att svårt funktionshindrade skulle ha en sämre boendestandard än pensionärer med låga inkomster. Dessutom bor funtionshindrade med stöd enligt LSS ofta i relativt nya bostäder vilka tenderar att vara dyrare.

Nu blir detta förslag från kommittén verklighet när regeringen idag informerar om att bostadstillägget för förtidspensionärer höjs och jämställs med det som gäller för ålderspensionärer.

Om mitt inspel i utredningen förra året har haft någon betydelse för regeringens beslut har jag inten aning om, men jag gläds åt beskedet liksom säkerligen ett stort antal förtidspensionärer runt om i landet.

SvD

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP