2009-09-21

Låt det vara sista gången

Igår var det kyrkoval. Bara 11,8 % av befolkningen tyckte att det var intressant nog för ta sig till valurnorna.

I ett politisk val skulle ett så lågt valdeltagande anses som oerhört bekymmersamt, men i kyrkliga sammanhang tycks det vara legio. Kanske beror det på att de allra flesta svenskar är tämligen ointresserade av kyrkans inre arbete. I den mån man ens är medlem så är det många gånger mer av tradition och ohejdad vana än baserat på en djup religiös övertygelse.

Det är i grunden inget problem att så få svenskar deltar i kyrkovalet utan det speglar istället hur stor andel som har ett genuint intresse för dess verksamhet.

Det som däremot är ett problem är att politiska partier deltar i valen till kyrkans förtroendeposter. Jag tror inte inte det går att hitta några belägg för om Jesus var moderat eller socialdemokrat, huruvida Jungfru Maria sympatiserade med centerpartiets bibelsyn eller om Gud är en god kristdemokrat.

Svenska kyrkan är ett fristående samfund i likhet med ett flertal andra. Inget parti skulle komma på tanken att försöka infiltrera den judiska församlingen, Pingstkyrkan, Missionsförbundet eller något annat religöst samfund.

Det är hög tid att partierna lämnar kyrkans angelägenheter åt de som tror på Gud och att man där precis som i alla andra föreningar och samfund väljer kloka individer till förtroendeposter, inte politiska partier.

Låt det vara sista gången som de politiska partierna deltog i ett kyrkoval.

Läs också: P J Anders Linder Göran Pettersson DN SvD

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP