2009-09-14

Har DN kollat fakta?

Dagens Nyheter skriver i en artikel att två handelsfartyg tagit sig igenom Nordostpassagen utan hjälp av isbrytare, men bilden i artikeln (som sägs vara rederiets egen från färden) visar hur en rysk atomisbrytare åker före ett av handelsfartygen.

I artikeln påstås också att istäcket i Arktis har minskat med en femtedel sedan 2005 som en effekt av klimatförändringen. Men om man läser vad Per Welander skriver på bloggen Moderna Myter verkar inte uppgifterna stämma:

Under vintern har knappt istäcket ändrats alls. Under sommaren 2005 var isutbredningens minimum 5.315.156 km2. Sommaren 2007 var minimum 4.267.656 km2 och sommaren 2008 4.707.813 km2. I år är istäcket den 12:e september 5.259.375 km2. Vi är nu nära minimum som bör inträffa inom en vecka. Minskningen i år kommer att bli ca 4% jämfört med 2005.
Har Dagens Nyheter kontrollerat fakta innan man publicerade artikeln?

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP