2009-09-06

Tiden är mogen att se över LAS

Moderaternas vurmande för LAS blir alltmer obegriplig. När t o m socialdemokratiska kommunalråd vågar ifrågasätta detta exempel på 70-talssocialism är det svårt att förstå att det parti som mer än något annat värnat individens frihet, företagssamhet och tillväxt inte vill eller vågar ta steget.

En gång stod Moderaterna tämligen ensamma på barrikaderna i denna fråga, men mu tycks alltfler inse hur orättvis och tillväxthämmande LAS är. Varför då svänga 180 grader och inta samma ståndpunkt som Vänsterpartiet?

Folkpartiet vill reformera LAS, Centerpartiet likaså och som av en händelse handlar såväl P J Anders Linders söndagskrönika i SvD som Dagens Nyheters huvudledare idag om just LAS.

Forskningen lär vara tämligen ense om att LAS inte påverkar arbetslöshetens omfattning, däremot vilka som drabbas. Således har LAS bidragit till att Sverige har en extremt hög ungdomsarbetslöshet och en betydligt högre arbetslöshet bland invandrare än infödda svenskar. Är det rättvist mot dem som har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden?

Dessutom är LAS tillväxthämmande då rörligheten på arbetsmarknaden minskar eftersom människor, i synnerhet i dåliga tider, inte vågar byta jobb och med risken för att hamna längst bak i LAS-kön.

Det brukar heta att eftersom LAS är dispositiv är den inget hinder, det är bara att förhandla med facket. Men då glömmer man bort att det finns mängder med företag som inte har något kollektivavtal ochför dessa och deras anställda finns det inget alternativ till sist in-först ut.

Dessutom är LAS en anomali i den s k svenska modellen, som just bygger på avtalsfrihet mellan ansvarstagande parter. Den var ett bäställningsuppdrag från fackföreningsrörelsen och förändrade i ett klubbslag maktfördelningen mellan företag och fack.

Sålunda tvingas företag många gånger till kostsamma eftergifter för att kunna behålla de nyckelpersoner som man behöver för att säkra sin framtid eftersom facket har en lagstiftning i ryggen. Därtill löper den som inte är med i facket större risk att förlora sitt arbete än den som är medlem, då facket av naturliga skäl i första hand värnar sina egna medlemmar.

Tiden är mogen att se över LAS som inte alls är en del i den svenska modellen utan tvärtom ett orättvist tillväxthinder. Börja med att tillsätta en bred parlamentarisk utredning, så behöver det inte bli en valfråga, om det är där skon klämmer. Men ta ett initiativ innan vi åter står ensamma på barrikaden, fast denna gång på fel sida.

Läs även Dick Erixon

11 kommentar(er):

Andreas,  6 september 2009 22:39  

Jag är ungdom och med LAS så står jag sist i kön vid uppsägning. Det är helt riktigt.

För mig innebär det alltså ingen skillnad om vi tog bort LAS så att jag ändå kan bli avskedad utan grund av arbetsgivaren.

Däremot så skulle jag se framväxandet av ett samhälle där arbetarklassens motståndskraft försvagas rejält i förhållande till arbetsgivarna.

Jag är ungdom och jag säger att vi bör behålla LAS.

Visst, jag kan inte tala för hela arbetarklassen men du kan inte tala för ungdomar heller så vi är lika där.

Jonathan,  7 oktober 2009 11:05  

Håller helt med Andreas, är 21 bast, bor i Stockholm och är arbetslös men vill likförbannat behålla LAS. Det stod i tidningen senast idag att 97,5% av arbetslösa ungdomar inte ens teoretiskt kan ha påverkats av LAS. Verkligheten ringer, vill du svara?

Paul Lindquist 7 oktober 2009 11:38  

Det är ingen tvekan om att turordningsreglerna skapar problem. Att Sverige har en osedvanligt hög arbetslöshet bland såväl ungdomar som invandrare i förhållande till befolkningen i övrigt är ingen tillfällighet.

Dessutom finns en rad andra problem med LAS:

1) Den ger en inlåsningseffekt eftersom den som byter arbetsgivare plötsligt utsätter sig för en större risk att bli arbetslös. Det leder till att svensk arbetsmarknad saknar den dynamik som finns i många andra länder liksom att människor stannar kvar på arbetsplatser där de inte trivs eller passar in det är varken bra för företagen eller de anställda.

2) Anställda som inte är med i facket riskerar att bli sämre behandlade.

3) De många mindre och medelstora företag som inte har kollektivavtal saknar möjligheter att göra undantag. Det kan ibland ha en avgörande betydelse för ett företags framtid.

Att inte inse att LAS såsom den är utformad idag innebär problem, det är att inte se verkligheten som den är.

Anonym,  7 oktober 2009 14:51  

Nja, jag håller inte med till fullt, jag skulle vilja säga att om man tog bort alla "praktikmöjligheter" som finns på bl.a. Jobbtorgen i Sthlm, och vissa via Arbetsförmedlingen så skulle företag vara tvungna och anställa "på riktigt" istället för att ta in en praktikant för att tjäna pengar på det och sätta det i system, vilket bl.a. innebär att man som arbetslös är arbetslös efter 6 mån. igen.

//N

Anonym,  7 oktober 2009 14:56  

För det är så det skulle bli om man tog bort praktikplatserna Anonym? Det tror jag inte ett ögonblick på. Företagen kommer inte för det att anställa i den utsträckning som du önskar.

Praktikplatserna och allehanda AMS finansierade åtgärder hade sin grund i att ungdomar inte kom in på arbetsplatserna. Företag beordrar hellre övertid än att anställa ytterligare personal ifall man ligger på gränsen till att behöva anställa flera personer. Det blir både billigare och "säkrare" för företaget. Och här är LAS ett av problemen.

Soefting 7 oktober 2009 16:11  

Ingen tvekan? Påstår du att SCB:s statistik är felaktig? Det är ju en försvinnnande liten andel av ungdomsarbetslösheten som beror på LAS. Har man aldrig varit anställd kan man inte ha blivit sparkad på grund av Lagen om ANSTÄLLNINGSSkydd. Eller skulle företagen sparka sina äldre medarbetare för att ersätta dom med ungdomar utan utbildning och arbetslivserfarenhet om inte LAS fanns? Det låter inte speciellt troligt i mina öron. Du kan väl visa på vilka undersökningar och siffror du baserar påståendet "Det är ingen tvekan om att turordningsreglerna skapar problem" på?

1) Dynamik? Vad BETYDER det egentligen? Och vem tjänar på det?

2) Anställda som är med i facket riskerar att behandlas bättre.

3) Med andra ord så tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns ett kollektivavtal? Det var ett väldigt konstigt argument mot LAS.

Bengt Carlsson,  7 oktober 2009 16:22  

Ibland blir skillnaden mellan ideologi och fakta väldigt tydlig. Ideologi="Således har LAS bidragit till att Sverige har en extremt hög ungdomsarbetslöshet"(Paul Lindquist Blogg6/9)
Fakta = max 2.5 % av alla just nu arbetslösa ungdomar 15-24 år är arbetslösa för att dom just blivit uppsagda från en anställning. Detta betyder att 97.5 % av ungdomsarbetslösheten beror på helt andra orsaker än LAS(enligt statistik från SCB återgiven i en rapport från TCO publicerad i Aftonbladet 7/10)
Vad säger du om det Paul Lindquist?

Anonym,  7 oktober 2009 16:39  

Nu är det så att LAS inte bara tvingar ut de sist anställda (vanligtvis många unga), LAS håller även unga ute från arbetsmarknaden så de aldrig kommer in. När LAS cementerar arbetskraften så tvekar mycket riktigt många, precis som Paul är inne på att byta arbetsgivare, trots att de faktiskt vill, pga att de då förlorar turordningen.

Bengt Carlsson,  7 oktober 2009 17:21  

Föreställning baserad på Ideologi(ej fakta) = att LAS skapar s.k. "inlåsningseffekter" dvs. att människor inte frivilligt byter arbetsgivare pga. att dom då förlorar sin turordning.
Var finns den seriösa forskning som bevisar detta?

Anonym,  7 oktober 2009 20:55  

Bengt, en snabb googling i frågan gav en hel rad med länkar. Sedan om du anser det vara seriös forskning eller inte låter jag vara osagt.

Forskning som påvisar samband mellan en arbetsrätt och ungdomsarbetslöshet har gjorts av Oskar Nordström Skans, IFAU, 2009 samt Per Skedinger, Inst. för Näringslivsforskning, 2008.

Ytterligare rapporter:
Aronsson G, M Dallner och K Gustafsson (2000), Yrkes- och arbetsplatsinlåsning: En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser, Arbete och Hälsa, Nr 2000:5, Arbetslivsinstitutet.

Wasmer E (2006), The Economics of Prozac: Do Employees Really Gain from Strong Employment Protection?, DP No. 2460, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.

Lindbeck A, M Palme och M Persson (2006), Job Security and Work Absence: Evidence from
a Natural Experiment, Working Paper No. 660, Institutet för Näringslivsforskning.

Clark A och F Postel Viney (2005), Job Security and Job Protection, CEPR Discussion Paper
No. 4927.

Renstig M och Sandmark H (2005), Kvinnors sjukskrivning – riskfaktorer för långtidssjukskrivning
bland kvinnliga högre tjänstemän, Karolinska Institutet.

Anonym,  9 oktober 2009 18:10  

Angående att LAS "ger en inlåsningseffekt eftersom den som byter arbetsgivare plötsligt utsätter sig för en större risk att bli arbetslös."

Det är väl därför vi bör kombinera LAS med en bra A-kassa?! Så att folk själva kan välja om de vill vara "dynamiska" och "flexibla" utan att riskera ekonomisk ruin om de blir arbetslösa. Det är valfrihet det!

Men denna sida är väl som sagt mest om ideologi. Läs istället en riktigt nykter text på http://www.fokus.se/2009/09/myten-om-las/

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP