2009-09-28

Storm på redaktionen

Journalisterna på Mitt i Lidingö måste vara väldigt vindkänsliga. När man rubricerar en artikel där några oppositionspartier uttalar sig mot majoritetens planer på att arrendera ut jordbruket på Elfviks Gård med rubriken Storm mot Elfviksplaner undrar man verkligen vilka referensramar rubriksättaren har.

Att partier har olika uppfattningar hör demokratin till och det går inte ett sammanträde utan att vi tar olika ställningar i åtminstone några frågor. Men att beskriva detta som en "storm", vad ska man då ta till för adjektiv den gången det verkligen blåser snålt i politiken?

2 kommentar(er):

Jessica Nyberg (KD) 6 oktober 2009 00:53  

Det är ju också märkligt att samtliga oppositionspartier får komma till tals utom Kristdemokraterna, TROTS att journalisten även intervjuade mig. Men förmodligen sa jag "fel" saker för att det skulle passa in i hans "stormiga" artikel.

/Jessica

Anonym,  6 oktober 2009 06:44  

De lever väl efter devisen: Man får inte ljuga, men man behöver ju inte berätta hela sanningen...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP