2010-01-13

Avskaffa all könskvotering

Mycket tack vare Centrum för rättvisa, som framgångsrikt har drivit ett antal rättsfall, upphör nu den könskvotering som hindrat tusentals meriterade studenter, främst kvinnor, från att gå den utbildning de velat - och som de varit kvalificerade för.

Hatten av också för regeringen och högskoleminister Tobias Krantz som tar tag i frågan och avskaffar regeln i högskoleförordningen som av någon outgrundlig anledning kallas för positiv särbehandling (för särskilt positivt är det ju inte för den som drabbas av den).

Men låt inte ambitionen stanna vid universiteten utan begrav alla tankar på könskvotering även i andra sammanhang. Lika lite som man "ska slå igen dörrarna i ansiktet på studiemotiverade kvinnor", för att använda ministerns egna ord, ska man utesluta män från bolagsstyrelser bara för att de har fel kön.

I båda fallen handlar det om att man måste kvalificera sig på sina egna meriter. Sen är det en annan sak att ta tag i frågan varför pojkar presterar sämre än flickor i skolan (och dessutom får sämre betyg för samma prestation) och varför kvinnor inte i samma utsträckning skaffar sig de meriter som behövs för att sitta i en bolagsstyrelse.

Men det löser man inte genom att ge ett underrepresenterat kön en gräddfil in.

Källor: Aftonbladet DN SvD Dick Erixon GenusNytt

4 kommentar(er):

Anonym,  13 januari 2010 22:49  

Back to basics handlar det om, men det är ju viktigt att uppmuntra kvinnor att vara mer delaktiga i de företag de jobbar i, om utbildning och kompetens finns, som så småningom kan ge dom en plats högre upp i herarkin. Men dom måste vara beredda på att jobba mer och ibland se jobbet som ett kall för att ta sig till högre höjder. Att styra företag är ett 24h jobb, ofta lördag som söndag när det händer mycket i företaget. Barnuppfostran och krävande jobb går sällan ihop. Det är antingen eller. Men hög position ger ofta hög lön som kan betala barnpassningen innan de nått skolåldern, då trycket på föräldrarna lättar något. Ytterst handlar det om intresse där kvinnor och män av naturen har olika intressefokus. Naturen har skapat människan som två sorter som kompletterar varandra och det går inte att ändra på, som tur är, även en del tror att man kan ändra skapelsen. Gör man det är det ute med den mänskliga rasen.

Att tjejer mognar tidigare är ett känt faktum men sen kommer killarna så vid runt 18 ligger både killar och tjejer på samma nivå. Man ska nog akta sig för att försöka ändra naturens gång på det området.

Anonym,  14 januari 2010 11:38  

Lindquist missar hela poängen med kvotering. Avsikten är inte att gynna några enskilda män som vill in på psykolog- eller veterinärsutbildningen. Inte heller att tillfredsställa de kvinnor som vill sitta i styrelserummen. Tanken på kvotering bygger på att tron att SAMHÄLLET och FÖRETAGEN tjänar på att båda könen finns representerade.
Män har en unik erfarenhet av en mans känsloliv därför behövs män på våra psykavdelningar. På samma vis vet kvinnor något annat om verkligheten. Att få med dem i styrelsen vidgar perspektiven och företagen kan bli bättre arbetsgivare och även höja sin omsättning.
I alla verksamheter är det en stor risk om alla som har makt är för lika varandra.
Ingen vill väl egentligen bli inkvoterad och sitta i en församling när man inte har ledningens fulla förtroende. Men förhoppningsvis är fler kvinnor beredda att axla ansvaret för den goda sakens skull.
Innan den första kvinnan flög över Atlanten var det knappast något som ett större antal kvinnor ville, men idag är det ingen som ifrågasätter om en kvinna kan styra en jumbojet mellan kontinenterna.
Det är för framtiden och människans utveckling som kvotering behövs, både i mans- och kvinnodominerade yrken.

Eric,  14 januari 2010 20:30  

Anonym!

Människor är inte till för SAMHÄLLET eller FÖRETAGEN, utan de är till för människorna.

Varken samhället eller företag vinner heller på att vissa får gräddfiler till toppjobbemn medan andra som är kvalificerade offras. Och skulle det vara så att företagen vann på fler kvinnor i styrelserummen hade de nog rekryterat sådana. De drivs ju av krassa vinstintressen.

Men den obekväma sanningen är ju den att alltför få kvinnor har den erfarenheten som behövs och alltför få kvinnor är beredda att satsa det som krävs för att nå toppen.

Självklart är en heterogen grupp bättre än en homogen, men dels kan man uppnå det på andra sätt än genom kvotering, dels finns det andra olikheter än bara maanligt respektive kvinnligt att värna.

Det finns invandrare kontra infödda, storstadsbor kontra landsortsmänniskor, hetrosexuella kontra homosexuella för att nämna några exempel. Ska vi kvotera in också på dessa grundvalar. Invandrare är ju än mer underrepresenterade i styrelserummen än kvinnor t ex.

Nej, ge stöd och uppmuntran till de kvinnor som vill nå toppen. Undanröj ev hinder om det finns några, men därutöver får allt kvinnorna själva visa att de förtjänar sina positioner.

Anonym,  17 januari 2010 16:40  

Den ”anonyme 14 januari 2010 14:38” är den typ av myndighetspersoner som försöker styra folks tankesätt, som i forna Östtyskland och Rumänien. Livsfarligt och vägen till ett samhälle i förfall. Låt de anställda i företagen och organisationerna klara av tillsättningar själva. Det ger det mest friska samhället. Att grupperingar inom företag ibland bildar ”kompisgäng” som inte släpper in ”fel typ” av människa måste dom komma underfund med själva. Det är inte speciellt vanligt och därför egentligen inget problem. Man går oftast efter kompetens både socialt och kunskapsmässigt, väldigt mycket socialt. Man måste ju kunna diskutera även med de som ger de kraftigaste mothuggen men det finns naturligtvis gränser. Alltför avvikande ideér från vissa blir jobbigt i längden och dålig stämning i arbetsgruppen som då totalt gör ett sämre jobb, varför dessa åker ur så småningom eller aldrig släpps in beroende på hur dom uppträtt i det dagliga jobbet. Men det är viktigt att komma ihåg att tejer och killar har olika intessefokus där kvinnor av naturen är mer inriktade på familj och barn, i mindre utsträckning på hur kärnkraftsverk bör vara konstruerade för att uppnå optimala driftsdata, god ekonomi och hög säkerhet. Det är vidare ytterst få kvinnliga piloter inom reguljärflyget och ännu färre kaptener. Det beror på olika intressefokus hos män och kvinnor och inget man bör ändra på genom kvotering. Jämställdhetsivern har idag blivit helt absurd där man försöker ändra på naturen.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP