2010-01-19

Dalénum blir ett av regionens mest eftertraktade bostadsområden

Rom byggdes inte på en dag, brukar det heta - och det gäller även Lidingö. Efter sju år av planering, medborgardialog och förhandlingar kunde vi idag presentera det färdiga förslaget till en helt ny stadsdel, Dalénum på AGA:s gamla industritomt.

På Dalénum kommer det att byggas 1000 nya bostäder i sjönära läge på en södervänd tomt, bara 10 minuter från Stockholms innerstad. Det blir en blandning av bostads- och hyresrätter, stora och små lägenheter så att det ska passa människor i livets alla skeden.

Som ett landmärke kommer en av byggnaderna vid stranden att resa sig hela 21 våningar upp. Den kommer att utformas efter en särskild idétävling där tanken är att den ska ha en framåtsyftande arkitektur, men ändå knyta an till Agas förnämliga industriminne och Gustaf Dahléns innovationer, exempelvis Agafyren.

Bostäderna kommer att samsas med ca 1000 - 1500 arbetsplatser så att området kommer att vara levande såväl dagtid som kvällar och helger. Och allt detta utan att ett enda grönområde tas i anspråk. Tvärtom, genom att omvandla den gamla industritomten till ett modernt och trivsamt bostadsområde tillskapas istället nya grönytor. Och kombinationen av gamla fina tegelbyggnader och moderna bostäder kommer att göra området mycket spännande arkitektoniskt.

I området kommer det också att finnas äldreboende, gruppbostäder för funktionshindrade, skola, förskola, idrottshall, konstgräsplan och restaurang.

Reser gör man företrädesvis med Lidingöbanan som rustas upp och förbinds med Spårväg City till sommaren 2014 enligt SL:s planer.

Kan det bli mycket bättre än så här? Jag tror inte det, utan jag är övertygad om att Dalénum kommer att bli ett av regionens mest eftertraktade bostadsområden.

3 kommentar(er):

Anonym,  19 januari 2010 17:53  

Ja det kanske blir bra för vissa, men mest handlar det nog om att JM-bygg ska maximera sin vinst på sjönära boende som få kommer att ha råd att köpa eller hyra precis i samma anda som Gådshaga byggdes, som är ett slutet revir för enbart höginkomsttagare. Något annat kan väl inte Paul hävda?. Lidingö kommun är alldeles för svaga för byggbolag som bara är ute efter max. vinst i sina byggprojekt utan hänsyn till lidingöbornas verkliga behov. Man behöver inte sitta och stirra ut mot sjön för att må bra. Det finns möjligheter att använda benen och promenera ett stycke ner till havet. Lidingö är ju sjönära var man än befinner sig. 21-våningshus är helt i strid med modernt boende med bra markkontakt. Arkitektfirman har väl fått en mindre stroke och gått i spinn. Dessa lägenheter blir svindyra och mest intressanta för yngre rikemansfolk utan barn där dom kan skryta med extrem utsikt. Vilka barn vill ta hissen ner från himlen till lekplatsen.

Det borde finnas mark en bit från sjön som Lidingö stad i princip har fått gratis en gång i tiden, när man övertog mark på 1900-talet från diverse godsägare som köpte av Banérs 1775. Jag tycker kommunen visar prov gång på gång att man vill utestänga normalinkomsttagare från Lidingö för att maximera skatteintäkterna och smörja byggbolag. Det luktar pengar i allt kommunen gör kombinerat med röstfiske mot spårvägsnostalgiker genom att satsa på föråldrad spårvägstrafik när det är tunnelbana till Lidingö centrum man borde verka för på sikt. Men det blir nog när vissa i kommunledningen gått i pension då Lidingö kan utvecklas som normala städer med snabba kommunikationer. Spårvagn till ”Kungsholmen”?. Det är ju löjligt att snacka om sånt. Hur många jobbar där? och dessutom ska man behöva stanna på massor av hållplatser vid en sån förbindelse. Folk tar tunnelbanan, den enda vettiga förbindelsen i Stockholms närområde, kombinerat med bussar och vidare pendeltåg för längre avstånd. Lidingöbanan kommer aldrig bli attraktiv med omstigning vid Ropsten för att gå på tunnelbanan. Lidingöborna vill ha tunnelbana ut till ön som det var tänkt på 1960-talet och bostäder som inte kräver flera miljoner i insatser.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  21 januari 2010 15:50  

Om man nu vill ha ett ordentligt monument över Gustav Dalén och AGAs industri som också svarade för en stor del av Lidingös tidiga utveckling till en riktig stad, kan man ju uppföra ett smalt utsiktstorn utan kontors- eller bostadslokaler av rimlig höjd med en ”flygfyr”, restaurang och utsiktsplats högst upp, kallad ”Lidingöfyren” som borde kunna bli ett mindre turistmål likt Kaknästornet, men med rimlig höjd som heller inte förstör utsikten för de lägre bostadshusen i området.

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  3 februari 2010 13:55  

Spårväg är inget alternativ i stadsmiljö.

Tidtabellen kommer att bli glesare än idag enligt SL:s egen utredning och vi skall inte glömma alla olyckor och tillbud som sker med
denna typ av transport.

Det är bara att se på Göteborg.
773 olyckor.
Så många materiella skador och personskador inträffade på Göteborgs Spårvägar 2007.

"I jämförelse med järnvägsdrift och tunnelbanedrift är spårvägsdrift behäftad med högre risker, baserat på alla avlidna och allvarligt skadade i relation till dettransportarbete som utförs. Det hänger samman med
att spårvägarna delvis delar utrymme med vägtrafiken. Av de tre trafikslagen på bana är det också spårvägarna som har högst risker för resenärerna."*

* 2008:26 Sika statistik

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP