2010-01-26

Lidingös ekonomi stark trots finanskrisen

När finanskrisens effekter på allvar slog till mot landets kommuner i våras valde vi att vidta åtgärder omedelbart. Vi reviderade innevarande års budget och sänkte därmed i ett slag kostnaderna med 17 mkr.

Beslutet innebar också en mycket tydlig signal till nämnder och förvaltningar att nu väntar tuffare tider och det gäller att rätta munnen efter matsäcken.

Resultatet har heller inte låtit vänta på sig. Från ett prognostiserat underskott om 40 mkr har vi lyckats vända skutan och det preliminära bokslutet visar istället på +49,2 mkr.

Flera sammanvägande faktorer har bidragit till detta. Sammanlagt har kostnaderna minskat med 52 mkr. Förutom effektiviseringar och prioriteringer bidrar även en del minskade volymer, bl a färre barn i skolan, till det goda ekonomiska resultatet.

Skatteintäkterna är förvisso 36 mkr lägre än budgeterat, men trots allt 18 mkr högre än enligt den sämsta prognosen. Därtill har 11 mkr från fastighetsförsäljningar kommit skattekollektivet tillgodo.

Det sammanlagda överskottet tillsammans med en lägre investeringsnivå än planerat har också gjort att vi faktiskt har kunnat minska stadens låneskuld, från 200 mkr till 150 mkr. Det i sin tur förbättrar vårt finansnetto.

Sammantaget står sig Lidingö stads ekonomi mycket stark, trots finanskrisen, och detta tack vare duktiga förtroendevalda i styrelser och nämnder, bra chefer som visar gott ledarskap och alla fantastiska medarbetare som var och en har bidragit till återhållsamheten samtidigt som de har erbjudit lidingöborna en bra service. Ett stort tack till er alla.

8 kommentar(er):

Anonym,  26 januari 2010 17:56  

Vällovligt PAUL L. att ta upp saker som de röd-gröna misslyckats med eller säger sig ha åstadkommit. Som bekant är "mannminnet" högst typ 6 månader. Vore kanske värt att samla dessa saker i en skrift och ge ut i kortfattad form någon månad före valet för att friska upp minnet hos de som avser rösta på röd-gröna-alliansen. Viktigt dock att det till 100% stämmer med verkligheten.

Lidingöbo sen 1960 som avser att rösta på FP i nästa val till både riksdag och kommun. Minna Klintz kan nog bli bra som kommunalråd som omväxling. Det var några år sen Lidingö hade en kvinna i ledningen, Cajsa Hörberg, om mitt mannaminne stämmer.

Anonym,  26 januari 2010 18:08  

Aj då, inlägget hamnade under fel rubrik. Skulle naturligtvis ligga under "Monas mytbildning". Kanske webbmastern kan flytta över?

Anonym,  26 januari 2010 21:48  

Låter som någon av folkpartiets politiker har skrivit ovanstående. Annars är det ju ologiskt att först berömma Paul och sen vilja byta ut honom.

Men Folkpartiet på Lidingö har inte förmågan att ta ledarrollen och Minna Klintz är alldeles för orutinerad för att axla det ansvaret.

Om det är viktigt för dig att ha ett kvinnligt kommunalråd så finns det flera duktiga moderater, exempelvis Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Personrösta på henne vet jag.

Anonym,  26 januari 2010 22:37  

Jag brukar sldrig gå efter vad andra uppmanar en att rösta på. Den värsta sortens besserwissers. Jag tänker själv efter mycket lång bevakning av vad dessa politiker har uttalat och åstadkommit under många år. Jag har ett otroligt minne. Paul är bra på mycket, men lite omväxling i styret kan inte skada. Han kan ju bli vice ordförande ett tag ungefär som Putin.

Lidingöbo sen 1960.

Anonym,  26 januari 2010 22:58  

Eftersom du har så otroligt gott minne kan du väl övertyga oss andra genom att berätta vilka fantastiska saker Minna har åstadkommit.

Anonym,  27 januari 2010 10:58  

Man får aldrig glömma att en ordförandes huvuduppgíft i en styrelse är att vara just ordförande, inte chef över organisationen. Att byta ordförande bör inte betyda så mycket men kan ge lite ny frisk inriktning. Men ordföranden väljs väl ut från det parti som fått flest röster? eller kan kommunstyrelsen utse någon annan av valda styrelseledamöter?

Lidingöbo sen 1960

Anonym,  27 januari 2010 13:17  

Noterar att listan med Minnas stordåd fortfarande lyser med sin frånvaro och nu har du bytt argument. Nu spelar det tydligen ingen roll vem som är ordförande, men där har du fel.

Att vara kommunstyrelsens ordförande är långt mer än att leda en styrelses sammanträden. Det är att vara kommunens politiska ledare, med allt det ansvar som följer med detta. att byta kommunstyrelseordförande betyder lång mer än att byta kommundirektör, det är ordföranden som sätter agendan och styr verksamhetens inriktning.

Titta bara på förhandlingarna med SL. Det var Paul som genom skickligt agerande räddade kvar lidingöbanan.

Det är kommunfullmäktige som väljer kommunstyrelsens ordförande. Normalt är det ledaren för det största partiet i den styrande koalitionen (därför spelar det roll vad man röstar på), men det finns undantag från detta och det avgör den politiska majoriteten.

Anonym,  28 januari 2010 08:26  

Att rädda Lidingöbanan som enbart hanterar södra Lidingö kommer kosta Lidingöborna massor och handlar enbart om att värva röster från spårvägsnostalgiker. Det hade varit myckat smartare att sätta in bussar (som ju kommer att kunna drivas med biogas) som SL länge förordade, som det är uppbyggt för norra Lidingö där befintligt vägnät utnyttjas med en otrolig flexibilitet. Minmal investering. Nu ska alla tågstationer byggas om, utsliten räls bytas ut, ytterligare stora belopp läggas ner på renoveringar/underhåll av gamla Lidingöbron, svindyra spårvagnar köpas in, ny järnvsägshall vid Dalénum, mm. Oerhört stort slöseri med skattemedel. Skrota gamla Lidingöbron och börja spara till en ny tunnelbanebro så att det på sikt kan ge tunnelbana till Lidingö centrum där biobussar kan ansluta för lokaltrafiken inom Lidingö.

Lidingöbo sen 1960

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP