2010-01-28

LT blir veckotidning igen

Nu tycks det vara klart vad som ska hända med Lidingö Tidning och Mitt i Lidingö. Den uppgift jag fick i november från nu nedlagda Täby Danderyds tidning, att Mitt i Lidingö skulle läggas ner, ser inte ut att bli verklighet.

Istället säger källor i bolaget att Lidingö Tidning som har en upplaga på ca 7 000 exemplar återgår till att bli en veckotidning med utgivning på fredagar, medan Mitt i Lidingö fortsätter som gratistidning och delas ut till alla hushåll på tisdagar.

Från vilket datum förändringen ska ske vet jag inte, men det kanske Lidingö Tidning avslöjar i morgondagens nummer...

15 kommentar(er):

Anonym,  28 januari 2010 09:50  

Då kanske Herr Kommunalrådet blir först med nyheter om Lidingö. Som den här gången. Intressant, men kanske lite enögt?

Anonym,  28 januari 2010 10:00  

LT kommer garanterat att tappa många prenumeranter och så småningom läggas ner. Vem vill betala får något på fredag som ändå dyker upp i kopierad form på tisdagar? och är gratis. Ett sätt för att behålla två konkurrerande tidningar är att göra LT gratis. Men jag tror inte det finns plats för två tidningar som enbart täcker Lidingö i långa loppet. LT är också svindyra på annonser så många annonsörer kommer att gå över till Mitt i Lidingö.

Anonym,  28 januari 2010 10:10  

Ja. Det andas lite av förfall om man tittar på deras hemsida! Men hittills har ju tidningen varit lika bra som förut. Är du verkligen säker på att dessa dystra rykten stämmer?

Paul Lindquist 28 januari 2010 14:22  

Ja, så när som på att Mitt i Lidingö ska komma ut på måndagar och heta "Mitt i Lidingö Tidning" istället.

Under dagen efter det att jag skrivit inlägget kom nämligen ett brev till mig i egenskap av prenumerant som bekräftade det jag redan fått höra från andra källor.

Anonym,  29 januari 2010 09:36  

Ja, nu kan politikerna sitta lugnt för Mitt I är väl inte kända för någon större bevakning av kommunfrågor. LT har ju varit duktiga på att följa ärenden från tanke till beslut och konsekvenser av besluten.

Anonym,  29 januari 2010 10:51  

Det är väl inget som hindrar att ”Mitt i Lidingö Tidning” kan öka bevakningen av kommunala frågor och beslut. Sen är det så att det har förekommit otaliga "dispyter" mellan LT och kommunens folk inkl. kommunalråd där de senare ofta har anklagat LT för ovederhäftig eller osann information om olika kommunala beslut och diskussusioner. Om det är journalisterna på LT som inte har kollat uppgifterna ordentligt eller kommunfolk som uttalat sig otydligt, har inte framkommit. Man får väl be kommunen kolla artiklarna innan de går i tryck om det i sak stämmer. Det verkar ialla fall inte vara en bra stämning mellan dessa, vilket inte gagnar läsarna som inte är intresserade av internt käbbel. Ett typexempel finns på denna blogg där Paul L. med glädje skriver om en ”Riktig tidningsanka av LT” (25 september 2009) när det gäller Lidingöbroklaffen. Sanningen om ärendet med Lidingöbronklaffen är inte kristallklar. Jag tolkar det som kommunen har varit otydlig i sin kommunikation med LT och tar chansen att göra sig rolig över hur LT har uppfattat frågan. Det handlar ju om typ 25-30 miljoner att renovera klaffen (eller helt ändra på den tekniska lösning) så det är minsann inte kattskit i kostnader.

Anonym,  29 januari 2010 11:07  

Det kan väl knappast komma som någon nyhet för någon att tidningar innehåller sakfel? Är man bara det minsta insatt i en sakfråga som tidningarna skriver om så blir man lätt förvånad över hur många sakfel en artikel kan innehålla.

Dock anser jag att Lidingö Tidning haft betydligt högre kvalitet på sina artiklar än andra tidningar, men även LT har ibland fel i sak.

Att politiker nu med sina bloggar har en direkt möjlighet att kommentera journalisters arbete tycker jag är oerhört bra. Det är en del av det nya medieklimatet där gammelmedia inte längre har formuleringsmonopol och möjlighet att filtrera vad som läses. Bloggarna är enormt bra för utvecklingen av journalistiken.

Anonym,  29 januari 2010 11:47  

Det är en enorm skillnad på att gå ut med ett förtydligade från kommunens sida än att kalla en uppgift för "tidningsanka". LT skrev om klaffen i god tro. Urdåligt av ett kommunråd att köra med sådana tongångar i en lokal tidning som borde vara kommunens viktigate organ för att få ut sitt budskap i allt som rör sig på ön. Vi talar inte om New York Times utan om LT.

Anonym,  29 januari 2010 17:00  

inlägg: 29 jan 2010 17:07

Rättelse: Avser naturligtvis mot en lokal tidning på sin blogg inte "i en lokal tidning". Påhoppet på LT skedde inte i tidningen utan enbart på bloggen men gränsdragningen idag mellan digitala media och pappersmedia är obefintlig vilket man måste börja vänja sig vid.

Paul Lindquist 30 januari 2010 00:17  

Anonym!

Du har en väldigt märklig syn på yttrandefrihet. LT granskar det jag, övriga förtroendevalda och kommunala tjänstemän gör varje vecka.

Så ska det naturligtvis vara och jag har den största respekt för deras uppdrag. Men ibland blir det fel och då måste jag rimligen ha rätt att påpeka detta.

I artikeln om broklaffen var det också ett ganska allvarligt fel då vi inte hade lämnat in någon sådan begäran och skulle vi ha gjort det hade vi riskerat en allvarlig konflikt med länsstyrelsen. Därför var det viktigt att klargöra detta.

Det var heller inte fråga om otydlig kommunikation från kommunens sida, utan journalisten begick ett misstag.

För övrigt har jag inte "otaliga dispyter" med LT (eller någon annan redaktion heller för den delen) utan vi har hela tiden haft en professionell relation.

Jag har som regel alltid blivit korrekt citerad och fått komma till tals om någon har kritiserat mig. Men ibland har det blivit fel i tidningen och då har jag påpekat detta.

Anonym,  30 januari 2010 08:23  

I en professionell relation talar man med varandra om ett fel uppstår och begär att en tydlig rättelse trycks upp i tidningen, inte kastar pajer via en privat blogg som LT förmodligen inte läser men som många andra Lidingöbor läser. Du började ju klaff-frågan med att försöka få sympati bland lidingöbor för det horribla i att kosta på en dyr reparation för ett fåtal nöjseglare under sommarsäsongen men hade uppenbart inte tagit reda varför det var ett måste, vilket fortfarande inte är helt klarlagt för oss lidingöbor i alla fall. Det vore intressant att få reda på vem i hela fridens namn påpekat för någon myndighet att bron ska vara öppningsbar och vad miljödomstolen egentligen svarade i sitt första yttrande, det som miljöverdomstolen bekräftade genom att returnera pappren till Lidingö utan kommentarer, som det har beskrivits i LT. Din första reaktion var ju helt rätt, sett ur nytta mot kostnader, att det bästa vore att svetsa ihop klaffen för gott speciellt nu när Lidingöbanan ska fortsätta att gå över gamla bron med täta turer och en driftstörning på klaffmaskineriet i öppet läge får förödande konsekvenser för både kollektivtrafik, cykel och mopedtrafik och eventuell räddningstjänst. Broklaffen har ju varit stängd en massa år och ingen utom några få seglare från/till typ Edsviken som använder Skurusundet har väl knorrat. Du angav också att, om man tvingas ha öppningsbarhet skulle det kombineras med höga öppningsavgifter vilket nog inte är tillåtet i en allmän farled. Om beslutet att kosta på Lidingöbanan kan ändra på miljödomstolens beslut genom ett regeringsingripande ska man naturligtvis försöka detta. Miljödomstolens beslut står väl förhoppningsvis inte över regeringen, så kan Lidingöborna glädjas över att vi kan kosta på lite extra på något annat mer lovvärt vid lämpligt tillfälle, exempelvis ordenliga toaletter inom naturresevatet där många tar långpromenader som ersättning för de ouppvärmda provisoriska plåtburkararna som nu finns, som många vägrar använda (riktiga snuskburkar) och i nödfall måste snylta på privatägda toaletter.

Susann Thorngren,  30 januari 2010 10:32  

Som journalist på LT så har jag självklart följt Paul Lindquists blogg; allt annat vore tjänstefel. Däremot har jag aldrig funnit anledning att på redaktionell plats i Lidingö Tidning kommentera hans privata funderingar.

Paul Lindquist 30 januari 2010 14:58  

Anonym!

Självklart har jag tagit kontakt med tidningen då det varit fråga om större fel som behöver korrigeras, men en rättelse sker ju på tidningens villkor och får sällan samma uppmärksamhet som ursprungsartikeln.

Jag förstår uppriktigt sagt inte din inställning att all kommunikation måste ske genom LT. LT är en viktig kommunikationskanal till lidingöborna, men det är inte och får inte vara den enda. Syftet med min blogg är ju att nå ut till fler människor och att även kunna göra det utan att det jag säger ska filtreras av en journalist.

Vad det gäller broklaffen så tycker jag fortfarande att det är helt uppåt väggarna att vi ska behöva lägga ner tiotals miljoner för att korta resruttten för några få segelbåtsägare, men domstolarna har sagt sitt och det får vi acceptera (domarna finns stadshuset, så det är bara att kontakta registratorn om du vill läsa motiven). Regeringen kan inte heller överpröva ett dosmtolsutslag i ett enskilt fall.

Susann!
Trevligt att fortfarande följer bloggen även om du inte längre arbetar på´LT.

Anonym,  30 januari 2010 15:56  

Jag har inte sagt att "all kommunikation måste ske genom LT", men en tidningsanka i LT bör i första hand rättas i tidningen naturligtvis, inte i något forum som LT:s läsare kanske inte läser. Risken är förtås att dom struntar i att införa en sån rättelse men LT vill väl ge så korrekt information som möjligt får man hoppas.

För övrigt ska jag vid tillfälle åka förbi stadshuset och läsa hur domslutstexten ser ut i klaff-frågan som kommunen enkelt skulle kunna ha publicerat på sin hemsida så att alla fått klart för sig varför, om man nu från början trumpetat ut detta med öppningsbar broklaff. Har man sagt A bör man delge allmänheten händelseförloppet i sin helhet. Frågan drog ju upp en vild diskussion en tid där många Lidingöruntseglare öppnade champange-flaskorna, men de flesta tycker beslutet är idiotiskt med det som är känt av allmänheten, som inte har tillgång till alla hemliga förordningar, ex. militära leder. Det är egentligen helt otroligt att ingen har frågat vad som stod i domslutet. Man hade väl någon typ av motivering till beslutet?. Ja, diskussionen spårade in på annat, man får se det som ett undantag.

Anonym,  16 februari 2010 09:36  

Nån som vet hur många journalister LT hade innan avhoppen? Kom den ut två dagar i veckan då? Är lite nyfiken på ekonomin bakom det redaktionella arbetet.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP