2010-01-18

Provvalsresultatet klart

Nu är provalsresultatet för Lidingömoderaterna klart. Själv kom jag på första plats vilket jag är mycket glad för. Det innebär att det fortsatt finns ett förtroende för mig som person och den politik vi framgångsrikt har bedrivit de senaste sju åren.

På andra plats kom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anna Rehyneuclaudes Kihlman, följt av Lidingöhems styrelseordförande, Björn Samuelson och tekniska nämndens ordförande, Hans Barje.

En viss förnyelse kommer också att ske i moderatgruppen efter valet. Tunga företrädare som kommunfullmäktiges ordförande, Kjell Treslow och socialnämndens vice ordförande, Anne Simmasgård har avböjt omval. Bland de 22 första namnen (vilket motsvarar Moderaternas mandat idag) återfinns istället de 19-åriga MUF:arna Ida Drougge och Patrik Brage som tillsammans med Jenny Nilsson, 29 år sänker medelåldern i gruppen rejält, skulle provvalsresultatet stå sig på nomineringsstämman.

Men allra bäst bland de som inte redan är ledamöter eller ersättare i fullmäktige gick det för Alexandra von Seth som överraskande kom på sjätte plats. Det är bra gjort. Hela provvalsresultatet finns att läsa på Lidingömoderaternas hemsida.
`
Nu är det nomineringskommitténs uppgift att att lägga fram ett förslag till valsedel utifrån provvalsresultatet och de övervägningar som kommittén i övrigt vill göra. Därefter ska den fastställas vid ett nomineringsmöte den 20 februari dit samtliga medlemmar är välkomna.

Och sen återstår det viktigaste av allt - att till den 19 septemer vinna lidingöbornas förtroende för oss som personer och för den moderata politiken.

3 kommentar(er):

Anonym,  18 januari 2010 15:34  

Paul!

Läser senaste nummret av Mitt i idingö idag, ser att det ska byggas nya hyreshus i Brevik.

Frågor:
- Exakt vart skall husen stå?
- Är det frågan om 30 lägenheter nu eller kommer det fler?
- Ska kommunen (skattebetalarna)stå för kostnaden för bygget?

Tack,

Jens Andersson

Paul Lindquist 18 januari 2010 16:50  

Jens!

Kvarteret heter Körsbäret och ligger vid Banvägen mellan Gåshagaleden och Lidingöbanan/Södra Kungsvägen.

Idag finns där en äldre, ganska förfallen villa.

Detaljplanen rymmer 30-32 lägenheter, något mer är inte aktuellt på denna plats. Det blir en låg, tvåvåningsbebyggelse som ska passa in med radhusen runt ikring.

Det blir ingen kostnad för Lidingö stad då marken ska säljas till en privat fastighetsägare som för genomföra bygget. Däremot blir det en intäkt för marken till staden.

Jonas Lundgren 19 januari 2010 09:43  

Hej Paul

Bra att även Moderaterna tänker på att sänka medelåldern i fullmäktige.

Mvh
/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö
Världen-Sverige-Lidingö

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP