2007-09-05

Prestige bakom Odenbergs avgång

När Mikael Odenberg nu lämnar in sin avskedsansökan med motiveringen att han vill "kunna se sig själv i spegeln" ger han sken av att han gör det p g a sin djupa politiska övertygelse. Jag har svårt att tro att detta är sant.

Mikael Odenberg är inte den som har hållit hårt på principerna tidigare. Som moderat gruppledare i riksdagen var han en av fyra (tillsammans med Åsa Torstensson (c), Jan Björklund (fp) och Mats Odell (kd)) som skrev till länets kommuner och bad oss hålla lokala folkomröstningar om trängselskatten för att man ville ta hänsyn till vad hela regionen tyckte i frågan.

Trots att en majoritet sa nej till trängselskatt så valde regeringen ändå att återinföra den och när jag svarade på medias återkommande frågor om vad jag tyckte om detta fick jag på omvägar höra vad Mikael Odenberg ansåg om mig och mitt agerande och det var sannerligen inga snälla ord. Flera riksdagsledamöter har också berättat att Odenberg gjort mycket klart för dem att nu var det rättning i leden som gällde och att det inte var accepterat med några egna offentliga åsikter i frågan.

Att köra över andra är en sak, men när det drabbade honom själv blev sannolikt prestigeförlusten för stor och därför valde Odenberg att avgå.

Det är också intressant att notera hur snabbt flera politiska kommentatorer som ett eko av Mona Sahlin hävdar att detta skadar Fredrik Reinfeldts auktoritet. Tvärtom, genom att ta ansvar för Alliansregeringens gemensamma prioriteringar och ställa sig bakom sin finansminister (som i en regering alltid har den otackasamma uppgiften att säga nej) har han visat att han tar sitt ledarskap på allvar.

Regeringen gick till val på att minska utanförskapet, öka sysselsättningen och sänka skatterna för låg och medelinkomsttagarna. Hittills har man levererat över förväntan.

Som moderater har vi dessutom alltid varit för ett starkt försvar och är det fortfarande, men de yttre förutsättningarna ändras med tiden och då måste man anpassa sig därefter. Det gamla värnpliktsbaserade invasionsförsvaret finns inte längre utan idag handlar det om att med välutbildade unga män och kvinnor delta i fredsbevarande operationer i hela världen och därtill kunna möta framtidens terrorhot på hemmaplan.

I media har det framställts som om finansministern vill skära ner försvaret utan någon närmare analys, men så är inte fallet. Det Anders Borg på goda grunder har ifrågasatt är i vilken utsträckning vi behöver egenutveckla så stor andel av försvarsmaterielen när den i huvudsak kommer att användas i helt annan terräng än den svenska. Om vi kan köpa mer "från hyllan" kan vi få ner kostnaderna betydligt och då finns det också en besparingspotential i försvarsbudgeten.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6

4 kommentar(er):

Anonym,  5 september 2007 17:44  

Anser du att Irakinvasionen var en bra ide?

I övrigt är det kanske inte världsbästa iden att nedrusta med tanke på utvecklingen i ryssland. Dessutom har jag hört ifrån flera håll att yrkesarmer inte fungerar lika bra som värnpliktsarmer i fredsbevarande funktioner.

Migrapolis 5 september 2007 21:02  

Vem vill samarbeta med en statsminister som sitter i knät på islamister, det är frågan.

Paul Lindquist 5 september 2007 22:43  

Nej, personligen anser jag att Irakinvasionen var ett stort misstag av USA.

Vad gäller Ryssland så utgör de inget hot mot Sverige idag även om utvecklingen där är oroande. Skulle Sverige inom en överskådlig framtid dras in i en konflikt med Ryssland så är det inte en isolerad attack mot oss utan som en del av en bredare konflikt med hela västeuropa och USA och då lär vi inte stå ensamma.

Sen skulle inte vårt gamla svenska invasionsförsvar med dåligt utrustade cykelskyttebataljoner ha stått emot en invasion från Sovjetunionen heller. Även om vår officiella politik var alliansfrihet så byggde hela vår försvarsplanering på smarbete med Nato.

Vad Sverige behöver ha är ett försvar som är väl rustat för fredsbevarande operationer i andra delar av världen. Genom att exempelvis medverka i Afghanistan och Darfur gör vi världen säkrare och därmed minskar också risken för hot mot oss själva längre fram. Därtill måste vi vara utrustade för att kunna möta ev terroristhot i Sverige.

Jag tror att den förändring av försvaret som har skett under överbefälhavare Håkan Syréns ledning är helt rätt, men jag delar också uppfattningen att försvarsmaterielbudgeten kan användas klokare än till att köpa egenutvecklade system när det finns fullgoda och bättre alternativ på den internationella marknaden. Därför ser jag inte regeringens aviserade budgetförslag ang försvaret som ett så stort hot.

Till sist, vad gäller statsministern så sitter han knappast i knäet på några islamister. Migrapolis måste ha missat hans uttalande om värnandet av tryckfriheten som jag kommenterade på denna blogg för några dagar sen.

Anonym,  19 september 2007 23:44  

Löjligt!
Ska alla andra länder bekosta vår säkerhet...? Det är fullt rimligt att även Sverige är med och bidrar till vår egen och Europas säkerhet. Lasta inte över allt ansvar på Nato/USA.
Visst är det väl så att Herr Reinfeldt agerar slätstruket, precis som man agerade mot kommunisterna. Muslimerna utgör ett säkerhetshot i Europa och Sverige, tom Säpo erkänner detta, men inte media och politiker. Tragiskt. Tur att USA finns!
Anser att herr Zetterlings satirteckning i DN denna vecka är talande.....

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP