2007-09-28

Direkt från Regionkommittén

Befinner mig just nu på mitt första möte med EU:s Regionkommitté. Denna gång är det ECOS utskottet som sammanträder (ansvarar för ekonomisk och social politik). Tack vare modern teknik med bärbar dator och trådlöst internet kan jag rapportera direkt från mötet.

Skillnaderna mot en svensk fullmäktigeförsamling är uppenbara. Inte bara för att allt simultantolkas, utrymmet för spontana yrkanden är också obefintligt. Då allt måste översättas kräver man att alla yrkanden ska komma in i förväg.

När förslagen sen går vidare till plenarförsamlingen krävs inte bara att yrkandena ska ske i förväg, minst 6 ledamöter måste stå bakom dem för att de överhuvudtaget ska behandlas.

När utskottet väl har behandlat ett ärende och röstat om de olika ändringsförslagen avslutas det hela med att församlingen applåderar sin egen och de medverkandes insats innan man går vidare till nästa ärende. Kanske något för fullmäktige att ta efter...

Därtill kommer de kulturella skillnaderna när människor från 27 olika länder med olika demokratiska traditioner träffas och de informella reglerna som naturligtvis vuxit fram under de 13 år Regionkommittén har funnits. Jag är därför väldigt tacksam för att i vår delegation ha med Catarina Segersten Larsson, tidigare landstingsråd i Värmland och "gammal räv" i detta sammanhang. Hon underlättar mycket för oss nybörjare att snabbt förstå hur saker och ting går till här nere i Bryssel.

Jag får säkert anledning att återkomma till arbetet i Regionkommittén framöver.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP