2007-09-11

Program med mersmak

K-G Bergström, en av Sveriges bästa politiska journalister, hade ikväll premiär för sitt nya program, Rakt på! Premiärgäst var statsminister Fredrik Reinfeldt.

Som tittare var det oerhört intressant att se en politisk intervju som präglades av skarpa, svåra och insiktsfulla frågor, men där den som intervjuades faktiskt fick tala till punkt.

Genom sitt skickliga sätt att ställa frågor fick han statsministern att mer eller mindre erkänna att skatten på bensin kommer att höjas. Jag kan inte heller dra någon annan slutsats än att de lutar åt en 30-procentig reavinstskatt med bibehållen uppskovsmöjlighet utifrån Fredrik Reinfeldts resonemang om flyttskatt.

Fredrik Reinfeldt gav också bra svar på de många tuffa frågor som ställdes. Dilemmat om öppenhet kontra säkerhet hanterade han klokt, likaså frågan om Mikael Odenbergs avgång. Han var också tydlig i sitt besked till väljarna att regeringen prioriterar att få fler människor i arbete och att minska skatten för låg- och medelinkomsttagare.

Intervjun följdes av en analys där Bengt Westerberg och Gudrun Schyman gav sina perspektiv på både frågor och svar. Schyman måste ha trivts som fisken i vattnet. Inte nog med att hon åter fick komma in i det rampljus som är som ett gift för henne, bakom ryggen på henne stod programledarens initialer, KGB, i stora röda bokstäver...

Premiärprogrammet gav definitivt mersmak och jag kommer med intresse att följa det framöver.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP