2007-09-02

Österleden än viktigare med trängselskatten

En region som växer på längden och tvären behöver inte bara ny bostäder och arbetsplatser. Det är minst lika viktigt att kommunikationerna fungerar väl. Därför är Kristins Axén-Olins besked om att finansiera en utredning av Österleden oerhört välkommen.

Den nyligen återinförda trängselskatten har ju visat med all önskvärd tydlighet att det med ekonomiska styrmedel går att reducera trafiken i ett område, men att det totala trafikarbetet bara minskar marginellt.

Således har en hel del av innerstadstrafiken nu flyttat ut till kringfartslederna vilket bl a har inneburit att Södra Länken fått stängas 3 gånger under förra veckan på p g a överbelastning och att Essingeleden ligger farligt nära sin maxkapacitet.

Om inte trängselskatten framöver ska leda till en fullständig trafikinfarkt utan för tullmurarna så är det än viktigare att Österleden byggs så snart som möjligt.

1 kommentar(er):

Anonym,  5 september 2007 10:38  

I Stockholm har vi en förhållandevis god inställning till kollektivtrafik om man hjämför med övriga i väst, ja varför inte bara hjämföra med resten av landet.
Cirka 70% av alla resenärer använder sig utav kollektiva färdmedel under stockholms rusningstimmar.

Detta är ngt att vara mkt stolt över och värna om, Utbyggda vägar resulterar endast i ökad privat bilism och sjunkande kollektivtrafik andel.

Det omoderna plats och klimat krävande bilburna sammhället borde snarast möjligt fasas ut!

Är det hållbart att i varje bil där det får plats 5 personer sitter 1,5 personer!?!, Det är sinnesjukt slöseri med utrymme som allthjämt börjar bli brist om.

Varför omfamnar vi inte kollektivtrafikens fördelar och använder varenda krona som skulle gått till nya väginvesteringar i att satsa på en stad som har sin bas i kollektivtrafiken, där spårtrafik är i focus.

Stor tanke i sig,
Det är en stor fråga om lathet och attityd som måste förändras

Ett bilburet sammhälle är inte hållbart i längden, varken miljömässigt eller effektivitetsmässigt.

Alla är fullt medvetna om kollektivtrafikens fördelar gentemot biltrafiken!
Och ändå förutspråkar man utbyggda vägar?

Visst en kringled minskar vägtrafiken i stadskärnan, men tänk om spåtrafik skulle byggas i öster ledens ställe, och skapa nya länkar i spårsystemet, där en ny kollektivtrafikring av tvärbanan skulle bli den optimala länken i det nu så centraliserade spårtrafiken i sthlm.

Att kollektivtrafiken i sthlm dras med flaskhalsar är inte okänt utan ökänt.
En kollektivtrafikring skulle lösa detta problem precis som en ringled för vägtrafiken, Dock med stora effektivitets och miljömässiga vinster.

Precis som att nya vägar fylls med ny trafik, fylls åxå nya kollektiva färdstråk (speciellt spårburna) av nya resenärer aka gamla bilister, som nu ser fördelen i att faktiskt kollektivtrafiken är snabbare...

När somsagt fler bilister går över till kollektiva färdmedel minskar trafiken på vägarna och trafiken flyter bättre

Vad har vi att förlora på att bygga ut spårtrafiken?
Allt finns ju att vinna!

Det vet vi!


Somsagt har det bilburna sammhället sett sina sista glansdagar

Nu måste vi ta vårat förnuft till fånga och bygga det nya hållbara trafikeffektiva sammhället!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP