2007-09-17

Monas hyckleri

På dagen ett år efter regeringsskiftet anklagar Mona Sahlin på SvD Brännpunkt regeringen för att bara bry sig om dem som har jobb. Det är en märklig beskrivning av en mycket framgångsrik politik som syftar till att fler människor ska få arbete och som dessutom har lyckats över förväntan.

På ett år har den öppna arbetslösheten minskat med 29 % samtidigt som andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder nästan halverats. Sysselsättningsökningen gläder visserligen den socialistiske partiledaren, men det anser hon enbart vara konjunkturens förtjänst. Detta trots att en flerårig högkonjunktur under Göran Persson inte ledde till några nya jobb.

Att nystartsjobb, sänkta trösklar på arbetsmarknaden eller att en helt ny vit bransch "skapats" (med tillgång till det sociala skyddsnätet) genom riksdagens beslut om avdrag för hushållsnära tjänster tycks inte finnas i hennes sinnesvärld. Istället beklagar hon att tiotusentals människor gått från åtgärder till arbete.

Regeringen har sänkt skatten för låg- och medlinkomsttagare i en omfattning som aldrig skett tidigare. Det kallar Mona Sahlin för att de rikare blir rikare.

Mindre förvånande är kanske att Sahlin ogillar att förmögenhetsskatten försvunnit. Det ligger ju i socialdemokraternas natur att vilja beskatta allt och alla och helst så mycket. I detta sammanhang är förmögenhetsskatten en symbolfråga som Sahlin behöver för att motivera ett högt skattetryck även på hennes egna väljargrupper.

Att förmögenhetsskatten är skadlig för ekonomin, håller investeringsvilligt kapital utanför landets gränser, kan planeras bort av de riktigt rika och främst drabbar villaägare i storstadsområdena är uppenbarligen inget som bekymrar en sann socialist.

Mona Sahlins angrepp på regeringen är rimligtvis ett hyckleri, eller menar hon på fullaste allvar att socialdemokraterna 2010 kommer att gå till val på höjda inkomstskatter för låg- och medlinkomsttagare och mer AMS-politik men färre arbetstillfällen. I så fall blir det en mycket intressant valrörelse.

4 kommentar(er):

Anonym,  17 september 2007 09:13  

Så klart det är politik för dom som har jobb. Och politiken skall vara strävande att alla ska ha jobb. Detta otroligt korkade uttalande från Monsa visar att sossarnas politik endast går ut på att göra folk bidragsberoende.

Grottolle 17 september 2007 09:39  

Ja håller med om att det är en politik för dom som har jobb. Och dom med höga löner har fått det bättre det är oxå sant. Men tyvärr så fins det Gamla, sjuka och arbetslösa oxå i samhället. Men statsministern sa ju i Vaxholm att dom pratar han inte med. Och tyvärr är det dom som nu Alliansen sparkar på. Jobben som Alliansen skapat är ju bara bidragsjobb för att göra svarta jobb vita åt dom som redan har pengar. Det fins ju ett parti i regeringen som verkar ha problem att hålla sig till lagen att låta bli svartjobb.

Anonym,  17 september 2007 10:00  

Sahlin pratar på tvärtom-språket. Att höga arbetslöshetsersättningar gynnar människor i sysselsättning och snarare stänger ute människor i arbetslöshet är en vedertagen självklarhet. Fast då måste man ju anse att det är bra med en hög sysselsättning och det är kanske där som hennes syn brister...
/Mikael

Anonym,  17 september 2007 11:46  

Vilken är Sahlins egen politik? Kanske dags att medier börjar granska den också. Vilka skatter ska hon höja för att kunna öka bidragen, och vem ska hon regera med om det går så illa i nästa val. Med miljöpartiet som vill avskaffa räntan och vänsterpartiet som vill förstatliga näringslivet?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP