2007-09-21

Ansvarsfull budget men minus för reavinstskatten

"Jobben kommer", sa Göran Persson på sin tid, men trots rådande högkonjunktur hände ingenting. Men sedan den nya regeringen lade om politiken med jobbavdrag, förändringar i A-kassan, satsningar på nystartsjobb med mera kom faktiskt de utlovade och efterlängtade jobben.

Det räckte alltså inte att som den förre statsministern sitta mätt och nöjd och tro att det skulle hända av sig självt. Istället har den politik som utmejslats av Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sven-Otto Littorin visat sig bära frukt. Den öppna arbetslösheten är nu en procentenhet lägre än på valdagen och andelen personer i olika arbetsmarknadsprogram har nästan halverats.

Det går bra för Sverige. Förutom den sjunkande arbetslösheten stiger lönerna medan skatterna sjunker, bytebalansöverskottet det högsta i modern tid och investeringsandelen den högsta på 20 år.

Statsskulden sjunker från 40 % 2006 till 20 % av BNP 2010 vilket ger landet goda förutsättningar att klara en kommande åldringsboom.

Finansminister Borg gör klokt i att samla i ladorna under dessa goda tider för att dels inte spä på inflationen, dels förbereda landet för den lägkonjunktur som förr eller senare inträffar.

Ska man vara kritisk på någon punkt så är det finansieringen av fastighetsskattens avskaffande. Som den nu utformas kommer många boende som har stora uppskov (vilket inte är ovanligt i storstadsområdena) att få höjd istället för sänkt skatt. I synnerhet gäller det boende i bostadsrätter som inte inte i någon större utsträckning gynnas av sänkt fastighetskatt.

Den nya reavinsskattens utformning kommer också att hämma rörligheten då även ett byte mellan två ekonomiskt likvärdiga bostäder leder till en högre kostnad för den boende.

Från att ha varit en valvinnare har dessvärre fastighetskatten blivit en belastning för regeringen. Det beror inte på att det är fel att ta bort den, men hanteringen har varit amatörmässig.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

2 kommentar(er):

Grottolle 21 september 2007 18:51  

Nu tror jag att du lever i Fablernas värd. Hur kan du påstå att skatterna sjunit när många har fått höjd skatt av skattehöjarpartiet moderaterna. Dom i Sverge med lägsta inkomsten har fått höjda skatter..Du ska inte glömma det..

Paul Lindquist 23 september 2007 23:28  

Det låter som du precis har kommit ur din grotta, för med regeringens politik har lågavlönade fått de största skattesänkningarna i modern svensk historia.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP