2007-09-11

Inte fullt så enkelt

Det är bra att SvD tar upp frågan om skillnader i kommunalskatt i olika kommuner men fullt så enkelt som ledarsidans resonemang är det inte i verkligheten.

Att jämföra förskolans kostnader per invånare är knappast relevant, däremot kostnad per inskrivet barn eller kostnadsnivå jämfört med den standardkostnad kommunen borde ha. Även då ligger Solna bra till, men skillnaderna blir inte fullt så stora som ledaren försöker göra gällande.

Visst är Solna och Danderyd föredöme i många avseenden, men det finns också skillnader i kommunernas förutsättningar som förklarar åtminstone delar av skillnaderna.

Solna har exempelvis 3 miljarder kronor på banken från olika exploateringsvinster vars räntor ger ett bra bidrag till den kommunala verksamhetens kostnader.

Värmdö å sin sida är en kommun som växer väldigt snabbt, men i form av sommarstugor som omvandlas till permanentboende. Kommunen har alltså stora kostnader för skolor, förskolor och infrastrukturutbyggnad, men till skillnad från Solna inga exploateringsvinster att finansiera detta med. Det kommunala skatteutjämningssystemet kompenserar heller inte fullt ut för expansionen, dels genom en tvåårig eftersläpning och dels genom att den baseras på genomsnittliga kostnader och inte nybyggnadspriser.

Norrtälje som är den andra kommunen som ställs vid skampålen i ledaren har för sin del en situation där befolkningen tredubblas varje sommar men där två tredjdelar inte betalar en krona i kommunalskatt. Likväl måste kommunen hålla med vägar, dimensionera bibliotek och annan service och i förekommande fall t o m tillhandahålla hemtjänst även för dessa sommargäster.

Dessa exempel förklarar naturligtvis inte hela skillnaden i kommunalskatt, men det visar på att det finns olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till när man jämför äpplen med päron.

Däremot har SvD helt rätt i sin slutsats:

Men den långsiktiga målsättningen för ett borgerligt styre måste ändå vara att minska de pålagor som helt uppenbart grundlöst påförts invånarna.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP