2007-09-14

SL beredda rusta upp Lidingöbanan

Idag blev det officiellt att SL föreslår sin styrelse att ge VD i uppdrag att förhandla med Lidingö stad om en upprustning av lidingöbanan med nya tåg. Formellt beslut tas på styrelsemötet den 27 september.

Detta är en stor framgång för Lidingö och resultatet av ett enträget arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Nu går vi vidare med konkreta förhandlingar och förhoppningsvis får jag anledning att återkomma på denna blogg med mer positiva nyheter i frågan.

Läs mer på Lidingö stads hemsida, där bl a SL:s utredning om kollektivtrafiken på södra ön finns att ladda ner.

1 kommentar(er):

Anonym,  18 september 2007 17:15  

Äntligen!
Vi som tvingas åka med dessa s.k.
tåg borde få ersättning för mentalt lidande! På sommaren är det varmt som i en bastu, ingen ventilation! På vintern är det iskallt. Dessutom är det trångt, man sitter illa och får ont i ryggen. De äldre tvingas stå på brist på platser, att fler olyckor inte intraffat är ett under. de yngre är ouppfostrade, få väljer att erbjuda de äldre en plats.
Jämfört med mina år i Paris är det slående vilken syn man har på äldre i Sverige, skrämmande!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP