2007-09-05

Nu inför Lidingö vårdnadsbidrag

Äntligen har regeringen lagt fram sitt förslag till familjepolitisk reform. I paketet ingår det gamla klassiska moderata vårdnadsbidraget som ävn kristdemokraterna är varma anhängare av.

Vårdnadsbidraget är en rättvisereform som ger familjer ökad valfrihet och underlättar för föräldrar att kunna välja den omsorg om sina barn som passar dem bäst. För närvarande är det 7 % av barnen på Lidingö som inte utnyttjar kommunalt finansierad barnomsorg.

För mig är det självklart att vi ska erbjuda lidingöborna denna möjlighet så snart det blir tillåtet den 1 juli nästa år. Om detta har vi också varit helt överens i koalitionen (m+fp) sedan valet.

Källor: DN SvD

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP