2007-09-28

Stockholmsfientligt och orimligt

Idag presenterade regeringens utredare Ulf Wetterberg ett förslag till förändringar i det interkommunala skatteutjämningssystemet.

Per capita förlorar Lidingö mest med 1 494 kronor/invånare följt av Danderyd (1 468 kr/inv), Sollentuna (1 019 kr/inv), Solna (1 016 kr/inv) och Täby (1 008 kr/inv).

Eftersom förändringarna rör kostnads- och inte inkomstutjämningen är det uppenbart att man har skruvat på variablerna för att få önskat utfall. För det kan väl knappast vara så att just de kommuner som betalar mest till utjämningssystemet redan idag är de som skulle ha gynnats av kostnadsutjämningen och därför nu behöver straffas.

Om förslaget går igenom skulle Lidingö förlora 63 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 60 öre på skatten eller nästan 5 000 kronor per år för en normal familj. I förhållande till vår totala nettokostnad för skatteutjämningen om 260 miljoner kronor innebär förslaget en 24 % ökning för Lidingös del. Sett enbart till kostnadsutjämningen är förändringen nästan 50 %.

I kronor och ören är det bara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt dubbelt så stora Nacka som skulle förlora mer pengar. Detta säger något om magnituden av förslaget.

Jag och många med mig har under flera år varit djupt kritiska till skatteutjämningssystemet och dess orättvisor för olika kommuner och ännu mer för enskilda invånare. När vi förra året fick fram en utredning som visade på att den enskilda parameter som kanske har störst effekt på kostnadsläget i en kommun, nämligen lönenivån, motsvarade drygt 30 miljoner kronor för Lidingös del vågade inte regeringen kompensera det till mer än hälften.

Nu kommer istället ett förslag som, om det genomförs, skulle innebära ett dråpslag för Stockholmsregionen. Det finns bara ett ställe regeringen kan skicka utredningen och det är direkt ner i papperskorgen.

Källor: Ekot SvD DN

14 kommentar(er):

Anonym,  28 september 2007 21:58  

Jag höll på att köra i diket när jag hörde om utredningens förslag på bilradion. Det enda som hindrade mig var att jag var på Essingeleden som till följd av trängselskatten bara erbjöd krypfart! Om regeringen inte förkastar detta förslag till ytterligare hämsko för stockholmsregionen är det svårt att uppfatta regeringen som annat än stockholmsfientlig.
Vilka möjligheter finns att via EUs Regionkommitte få stöd för en mobbad region? ;-)

Grottolle 28 september 2007 23:17  

Men om man tittar vilka komuner som får betala så har dom flesta av dom låg komunalskatt. Och vad som är värre så är dom så främlingsfientliga att dom vägrar ta imot flyktingar. Så klart att dom ska betala då. Är ju inte mera än rätt

Paul Lindquist 29 september 2007 09:49  

Det var många år sedan lidingö var en lågskattekommun. Numera ligger vi strax under riksgenomsnittet.

Och på vilket sätt är vi främlingsfientliga? Lidingö har i många år tagit emot flyktingar och fördubblade sitt mottagande förra året.

För övrigt kanske din trovärdighet skulle öka om du uppträdde under ditt riktiga namn.

Grottolle 29 september 2007 11:25  

Så Lidingö tar imot lika många flyktingar som Södertälje eller Malmö per inevånare..Nja det tror jag inte på.

Men för att slippa bråket om komunalskatterna så skulle det ju vara bäst att alla betalade samma komunalskatt och att sen staten betalade ut till kommunerna.
Då fick du ju bort detta att stockholmarna drar till sig nästan alla huvudkontor och statliga verk bara för att få in pengar. Och Rikstan kunde ju ligga i någon liten kommun som har dåligt med jobb.
Jag tror att det är stora risker med att samla all makt i en stad. Folk ute i landet får en dålig syn på den stadens inevånare tyvärr.

Anonym,  29 september 2007 14:47  

Grottolle. Du inser väl att den asboluta najoriteten av befolkning i Stockholm inte kommer från Stockholm utan från utlandet och från andra delar av Sverige. Så folk ute i landet som tycker "illa" om Stockholmare är nog mest avundsjuka på sina grannar som flyttat dit. Vad skulle risken vara med att koncentrera makten till en plats ? Stcokholm har ju redan all makt för riket ?

Mats Dagerlind 29 september 2007 15:48  

Storstadsfientligt säger du - landsortsvänligt säger jag. Stockholms snabba tillväxt har ju bara medfört problem, infrastrukturen räcker inte till, bostäderna räcker inte till och bostadspriserna skjuter därför i höjden med många gånger reallöneökningarna, segregationen ökar, förslumningen och de sociala problemen ökar i ytterområdena, miljön försämras osv osv.

25% av Sveriges befolkning lever redan idag i Storstockholm. Ytterigare 25% lever i Storgöteborg och Stormalmö. Hälften av Sveriges befolkning lever såldedes i dessa tre storstadsregioner som utgör en bråkdel av landets yta.

Intressant i sammanhanget är också att Sverige har en total yta som är större än Tysklands. Tyskland är dock nästan 10 ggr så tättbefolkat. Frågan ingen ställer är vad vi ska med resten av Sverige till om ingen ska bo där? Ska det bara vara en och annan bonde och sommarstugeområden? Ska vi kanske skänka bort 75% av vårt lands yta som nybyggarland till flyktingar från tredje världen? Vad är tanken?

Nej, vad vi behöver är en aktiv regionlapolitik med målsättning att hela Sverige ska kunna leva på lika villkor. Storstadsivrarna menar att globaliseringen kräver att vi satsar på deras regioner. Det finns ingen naturlag, inte ens några ekonomiska teorier som styrker det påståendet, det är uttalanden av politiker och näringslivsfolk som gjort storstaden till sitt livsrum och fått för sig att storstad är den naturliga och bästa biotopen för alla människor.

Vi måste tvärtemot vad dessa människor säger verka för en utflyttning från storstadsregionerna. Då löser vi effektivt de problem i storstäderna som jag nämnde tidigare och lika effektivt de motsatta problem som vår landsbygd och våra små och medlestora städer lider under.

En tuffare skatteutjämningspolitik mellan kommnunerna utgör en nödvändig del i en sådan ragionalpolitik. Om det sedan ska ske på nuvarande sätt eller genom en ökad statlig inkomstskatt kan man diskutera men nettoeffekten måste ändå bli en omfördelning mellan starka och svaga kommuner och från storstad till landsort och småstad.

Jag är själv stockholmare sedan många generationer och småföretagare, men jag kan inte se att den massiva koncentration av människor och företag till Stockholmsregionen har fört något gott med sig, tvärtom. Och fortsätter den utvecklingen kommer det bli ännu värre.

Att Lindingö-miljonärerna ser alla pengar som sina egna och vill behålla sin låga kommunalskatt och ändå få pengar över att bygga golfbanor för samtidigt som man slipper de stora kostnader för invandring och integration som andra kommuner i Storstockholm dignar under, det är inget märkligt. Ju mer man har desto snålare och missunsammare mot de som har det sämre blir man. Solidaritet har aldrig varit något honnörsord för de välbeställda. Lidingö tål utan att äventyra den kommunla servicen den föreslagna skatteutjämningen, man skulle och borde klara mer än så.

Grottolle 29 september 2007 15:55  

anonym..

Nu är ju Stockholm uppdelat i många stadsdelar och kommuner.
Så Rinkeby och några andra delar har nog tagit sin del av flyktingarna. Men har Täby tagit sitt ansvar?
Men om du konsentrerar all ofentlig makt till ett ställe så får det stället in en massa extra skattekroner.Och så är det ju inte bra för demokratin att makten konsenteras på ett ställe.
Stockholm skulle ju inte vara något utan övriga Sverge.

Anonym,  29 september 2007 17:18  

Jo, när Stockholm drabbas blir det liv i skällan! Löjligt är det.

Anonym,  29 september 2007 17:22  

HA HA! "Dråpslag för Stockholmsregionen". Ja, snacka går ju.

Anonym,  29 september 2007 18:09  

Mats dagerlind har uppenbarligen inte fattat frågan.

Lidingö betalar redan 85 % av all skattekraft över medelskattekraften i inkomsttjämning, så där finns den utjämning som de "rika miljonärerna" får stå för.

Men varför skulle det vara så att just Lidingö, Täby, Danderyd, Solna, Sollentuna och Nacka (som alla råkar ligga i topp när det gäller skattekraft) plöätsligt skulle ha lägre kostnader för den kommunala servicen om det inte vore för att utredaren valt de parametrar som ger det resultat man önskar.

På Lidingö är för övrigt över 40 % av bostäåderna hyresrätter så det finns nog en och annan låginkomsttagare som får betala skatteutjämning också.

Slutligen, som företagare är det märkligt att du inte ser kopplingen mellan växande regioner och välstånd. Du kan ju fundera på vem som ska betala den kommunala servicen i landsordetn om inte Stockholm och malmö fanns...

Anonym,  30 september 2007 11:52  

Den där Ulf Wetterberg är en karriärsosse, att han kom fram till något annat än att sossarnas kärnväljare - låg- och medelinkomstfamiljer i mellersta och norra Sverige - skulle få mer är knappast någon överraskning.

Det är inte heller osannolikt att han försöker kompensera effekterna av den nya fastighetsskatten.

Anonym,  30 september 2007 12:28  

Det är sorgligt men också intressant hur mycket fördomar och okunnighet som kommer fram i dessa kommentarer. Det är sådana fördomar och sådan okunnighet som somliga politiker lever på i brist på ideologi och visioner. Utredningsförslaget är också samma andas barn. Ensidigt valda mätmetoder ger ett utfall som beräknas passa existerande fördomar: det finns vissa kommuner där det finns hur mycket resurser som helst eftersom alla som bor där är miljonärer. Det viktiga är inte de sakliga förhållandena utan hur det passar in i ett opportunistiskt opinionsläge. Men lyssna till Paul Lindquist, han har sakkunskapen som så många saknar!

Anonym,  1 oktober 2007 00:21  

Illa att vi har skatteutjämning, bättre om hela landet kunde leva och utvecklas med hjälp av företag och företagare! Tillväxt, entreprenörskap och innovationer är vad som behövs, inte stela utjämningssystem, det leder inte till större tillväxt, snarae , totalt sett lägre!

När det gäller invandringen...
Många, inte minst från vänstern, brukar beskylla vissa kommuner för att vara fientliga. Men snälla nån... Inte är det väl Lidingös politiker som har skapat en situation med 100 000 tals männsiskor som lever isolerade från samhället? Som inte har egen försörjning, som inte har fått de goda språkkunskaper som man kunde önska....? Sen är det ju som så att det måste till riktiga jobb, det är ingen rätt att försörjas på bidrag. Tyvärr, har den politik vänstern lett, bidragit till stor bidragsförsörjning bla många nyanlända. Kommunerna får betala, eller snarare skattebetalarna, för att vänstern inte har varit tydlig med att jobb krävs för att kunna leva i Sverige, som i alla andra länder. Hur ska man annars kunna försörja sig? Sen är det till sist som så att folk måste få välja att bo där de själva vill, vänstern vill styra och ställa, planera vart människor ska bo. Om många tex vill bo i Malmö, ska då politiker tvinga folk till Täby...?
Huvudpunkten här är att egen försörjning och jobb är A & O, att bidragsförsörjning inte är en rättighet, att fler länder (inte kommuner!), borde se över den migrations situation som finns i Europa. Att Sverige anpassar sin migrationspolitik till vad som många andra länder har, Sverige är trots allt inte världens största land.
Till sist i hela den här debatten brukar det framföras att man skall ta sitt ansvar. Men kommunerna har självstyre, lyder inte under regeringens direktiv, men måste förhålla sig till den verklighet som regeringen skapar. Är det då inte rimligt att man då det rör äventyrsbad, mottagande av många nyanlända, kommunal sponsring m m frågar de egna komuninvånarna vad de tycker och tänker. Folkomröstningar, vad kan vara mer demokratiskt? Det skulle vitalisera demokratin och göra folk mer delaktiga än dagens stela politiker. Gäller ALLA partier!

Anders N.

Anonym,  4 oktober 2007 21:32  

Mats Dagerlind
Du skriver:"Jag är själv stockholmare sedan många generationer "
Du måste vara jättegammal, törs man fråga om det är världsrekord?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP