2008-01-30

En tandvårdsreform värd namnet

Rgeringen fortsätter att leverera. Alliansen gick till val på att genomföra en tandvårdsreform värd namnet och i dagarna har regeringen lagt en proposition.

Förslaget innebär att alla vuxna får en tandvårdcheck på 300 kronor vartannat år för att uppmuntra till regelbundna kontroller. För de grupper som har lägst besöksfrekvens, dvs. de som är mellan 20-29 år eller över 75 år, får det dubbla.

Dessutom, vilket jag tycker är det viktigaste, så inför man ett högkostnadsskydd som innebär att kostnader upp till 3000 kronor får man betala själv. Från 3 000 kronor till 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet, och från 15 000 kronor och uppåt står staten för 85 procent av kostnaden.

Det här innebär dramatiskt sänkta kostnader för dem mellan 20-65 år som har stora behov av tandvård. Även pensionärer, som redan idag omfattas av ett visst högkostnadskydd, får en klar förbättring med Alliansregeringens förslag.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP