2008-01-29

Personvalssystemet måste reformeras 2

Dagens Nyheters förslag att låta väljarna kryssa flera namn är ett intressant inspel som man inte bör avvisa utan vidare. Som DN mycket riktigt påpekar kan uppskattade "andrahandskandidater" missgynnas på bekostnad av färgstarka motkandidater som stöds av en mindre, men aktiv väljargrupp.

Men detta löser fortfarande inte problemet med att enbart en minoritet kryssar någon av kandidaterna. Därför behöver personvalssystemet reforemeras så att det verkligen är majoritetens önskemål som avspeglas i valresultatet, vilket jag skrev om i ett blogginlägg igår.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP