2008-01-16

Kreativ politisk retorik av Sahlin

I en debattartikel på SvD Brännpunkt idag går Mona Sahlin till angrepp mot moderaterna med påståenden om att "regeringens sänkta skatter för dem med stora förmögenheter och de dyraste fastigheterna betalas av flertalet svenskar genom nedskärningar och skattehöjningar".

Detta är inte sant och det vet Mona Sahlin, men i kampen om väljarna synes alla påståenden vara tillåtna.

Den avskaffade förmögenhetsskatten har framförallt gynnat normalinkomsttagare och pensionärer i storstadsområden vars förmögenhet framförallt består av egna hem medan för de riktigt rika har förmögenhetsskatten under lång tid varit frivillig tack vare speciallagstiftningar och olika villkor för olika förmögenhetsslag.

Var det verkligen rimligt att en vanlig villaägande pensionär som betalat av på sitt hus skulle betala förmögenhetsskatt medan H&M:s Stefan Persson med en förmögenhet på 100 miljarder kronor slapp? Så var det uppenbarligen i socialdemokraternas Sverige under många år.

Samma sak gäller den avskaffade fastighetsskatten. Varför ska den som bor i ett storstadsområde behöva betala mer skatt för sitt boende än den som bor på landet? Räcker det inte med att det är dyrare att köpa sin bostad där? Fastighetskatten hade ingen koppling till människors förmåga att betala den utan drabbade en lärare eller polis i storstaden hårt medan direktören eller läkaren på landsbygden slapp.

Men påståendet om att detta skett till priset av nedskärningar och skattehöjningar tar verkligen priset i kreativ politisk retorik. Aldrig någonsin har vi spenderat så mycket skattemedel på offentliga välfärdstjänster i stat, landsting och kommun som nu. Aldrig någonsin har så mycket resurser avsatts till vård, skola och omsorg.

Samtidigt har Alliansen sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare i en aldrig tidigare skådad omfattning. 75 % av skattesänkningarna går till dessa grupper och resultatet är en tusenlapp mer i månaden.

Så vilka nedskärningar och skattehöjningar är det vi pratar om? Mona Sahlin lär bli svaret skyldig.

5 kommentar(er):

Grottolle 16 januari 2008 13:10  

Om du håller dej till saningen så är det ju så att dom med dom lägsta inkomsterna (sjuka gamla och arbetslösa)inte fått någon skattesänkning men dom har fått skattehöjningar. Och om du menar att dom som oftast bor i storstäder och har dyra viller ska betala samma fastighetskatt som dom som bor på landet med oftast billigare viller. Då måste du ju oxå mena att hela Sverge ska ha samma komunalskatt.

Anonym,  16 januari 2008 15:31  

Grottolle borde lära sig att stava.

/ Claes

Anonym,  16 januari 2008 17:46  

Grottolle!

Någon skattehöjning har varken arbetslösa eller sjukskrivna fått, däremot har jobbavdraget riktats till de som arbetar. Dessutom har regeringens politik varit starkt bidragande till att över 160 000 arbetslösa fått jobb. Det om något gynnar de sämst ställda.

Fastighetsskatten är en statlig skatt, det är inte kommunalskatten. Olika kommunalskatt beror ju dessutom på olika kommuners ambitionsnivå och prioriteringar, därför är det inte orimligt med olika kommualskatt.

// Eric

Grottolle 16 januari 2008 19:42  

Eric

Har inte skatten höjts för alla på bilförsäkringen, Bensin, El,Snus ja det fins massor av saker. Så nog stämmer det att dom enbart fått skattehöjning. Och sjuka och arbetslösa har oxå fått sänkt inkomst.

Den var statlig. Men nu är det komunerna som får pengarna. Det hetr nog inte längre skatt utan avgift. Det måste ju vara komunernas ambitionsnivå och prioriteringar att se till att få ner boendekosnarna oxå.

Anonym,  17 januari 2008 10:04  

Fastighetsskatten/avgiften har från 2008 blivit kommunal. MEN staten minskar samtidigt det statliga stödet till kommunerna med exakt samma summa som avgiften inbringar. Så kommunerna får inte en krona extra i år i jämförelse med förra året pga av att skatten blivit kommunal.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP