2008-01-10

Kommunalråd bryter mot lagen

I sin upphetsning över Charlotte Kallas framgångar i skidspåren lovar kommunalrådet i hennes hemkommun Pajala, Bingt Niska, att hon gratis ska få en strandtomt av kommunen.

Att det strider mot lagen struntar han blankt i med det enfaldiga påståendet att "det är inte olagligt om det inte överklagas". Det är det visst det, på samma sätt som ett snatteri är olagligt även om det inte upptäcks.

Men inte nog med att det är olagligt, det är direkt olämpligt att skänka bort skattebetalarnas tillgångar. Trots att en företagare har erbjudit sig att köpa tomten och i sin tur sponsra Kalla, så är förstahandsalternativet för socialdemokraten Niska att ge bort tomten till vår nya skiddrottning som sannolikt kommer att vara mångmiljonär inom kort tack vare framgångarna i spåret.

Pengarna från en tomtförsäljning hade kunnat användas till vägunderhåll, några nya förskoleplatser eller högre kvalitet i äldreomsorgen. Men det kanske inte behövs i Pajala som är är av de kommuner i landet som får mest pengar i skatteutjämningsystemet, över 24 000 kronor per invånare...

Källor: Aftonbladet Norrbottens-Kuriren SvD SvD2 DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP