2008-01-28

Nyhet med genusperspektiv

I Svenska Dagbladet presenterades idag en rapport från Socialstyrelsen som bland annat visar på att andelen självmordsförsök ökar bland unga.

När sen Rapport (klicka på videolänken) sänder ett inslag är hela fokus på hur just unga kvinnor drabbas. Man konstaterar att bland kvinnor 15-44 år är ökningen störst och att det är tre gånger så många unga kvinnor som unga män som försöker ta sitt liv. Man berättar också att antalet genomförda självmord okar bland unga kvinnor.

Allt detta är givetvis sant och intressant. Men lika intressant är vad som inte sägs i programmet, nämligen att andelen fullbordade självmord är ungefär tre gånger så hög bland män som bland kvinnor. Totalt sett är andelen fullbordade självmord högst bland män över 45 år och lägst bland kvinnor 15-24 år (just den grupp som reportaget lyfter fram som värst drabbad). Det är nästan fem gånger så många äldre och medelålders män som begår självmord som yngre kvinnor.

Självfallet är det viktigt för hälso- och sjukvården att försöka förstå varför fler unga kvinnor försöker begå självmord (men tack och lov sällan lyckas fullborda försöket) och hitta sätta att minska antalet. Men det torde vara minst lika viktigt att minska antalet fullbordade självmord och där har faktiskt unga män ökat rätt dramatiskt de senaste 10 åren medan andelen kvinnor har legat någorlunda konstant. Vaför blev inte det en nyhet?

Källor: Folhälsorapport 2005 Hälsa och sjukdommar 2008:2 Vård av självmordsnära patienter

7 kommentar(er):

Anonym,  29 januari 2008 kl. 17:04  

Män som råkar illa ut har sällan något nyhetsvärde, vi lever fortfarande i ett samhälle där kvinnor och barns välfärd går före mäns.

Därför kan vi läsa att "7 sjömän, varav 2 kvinnor, fanns drunkade igår" men aldrig "3 sjuksköterskor, varav en man, omkomna under biståndsarbete".

Läsarna förväntas i båda fallen sympatisera mer med nyheten om man lägger fokus på kvinnans utsatthet.

Anonym,  30 januari 2008 kl. 12:57  

äsch, det här är ju trams. Det är välkänt - åtminstone om man följer med i nyheterna - att fler män än kvinnor begår självmord, därför är ökningen bland kvinnor den hetaste nyheten i det hela. Att fler män än kvinnor begår självmord har redan rapporterats ett stort antal gånger, sök på självmord på de stora nyhetssajterna.

och du som tror att män som far illa inte har något nyhetsvärde... om det handlade om sjuksköterskor, som du skriver, hade man antagligen sagt "tre sjuksköterskor, två kvinnor och en man" - medan i fallet sjömän hade man bara nämnt kvinnorna, eftersom man annars tar för givet att sjömännen är män. är det verkligen till kvinnornas fördel?

/journalist

Anonym,  30 januari 2008 kl. 16:06  

Journalist!

Du och dina kollegor borde nog ägna er åt lite självrannsakan. Om man följer nyhetsflödet de senaste åren är det väldigt tydligt att man i de flesta sammanhang lyfter fram kvinnor som särskilt drabbade.

Ta bara alla artiklar om kvinnovåld. Varför bryr sig inte media om att män blir misshandlade i betydligt större utsträckning än kvinnor (ung. 70 % fler fall)?

Anonym,  31 januari 2008 kl. 05:48  

Enlig mig beror det på en feminism som fått slagsida och där man alltid måste måla ut kvinnor som offer och män som förövare (eller irrelevanta).

Carina 31 januari 2008 kl. 08:13  

Att män per tradition förknippas med våld och destruktivitet är inget "nyhetsvärde" i sig och kvinnor har väl alltid ansetts vara av ett "blidare" kön. Naturligtvis blir det intressant när kvinnor visar upp samma typ av destruktivitet som män.
Genomförda självmord är vanligare bland män av den andledningen att de ofta använder våldsammare metoder; skjutvapen, "trafikolyckor" och hängning. Kvinnor använder tabletter och skär sig i större utsträckning och då är chansen till räddning större. Det handlar om tid.

Anonym,  3 februari 2008 kl. 12:53  

Carina:
Precis vad jag försöker säga. Mäns lidande har inget nyhetsvärde i sig till skillnad från kvinnors. Och på så sätt förstärker man idén om att män är våldsamma och destruktiva och kvinnor är offer.

Därav vinklingen i den här artikeln:
"http://www.metro.se/se/article/2008/01/31/07/0011-57/index.xml"

Här utmålas SMS-lån som en kvinnofälla, men de män som drabbas av samma sak kallas slarviga.

Denna artikel, liksom många andra, visar på medias tendens att utmåla kvinnor som offer och män som antingen förövare eller åtminstone ansvariga för sin egen olycka.

Det säljer bättre. Journalismen har blivit sensationalism.

Anonym,  6 februari 2008 kl. 13:05  

Carina:

Bland tablettsjälvmord är antalet män dubbelt fler än kvinnor...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP