2008-01-28

Personvalet måste reformeras

I grunden är idén med personval positiv. Rätt utformad utökar den medborgarnas inflytande på vem som ska representera dem på ett mer demokratisk sätt.

Tyvärr har personvalssystemet i Sverige inte gett önskat resultat. Huvudsakligen röstar man fortfarande i Sverige av tradition på parti och inte person.

Med 8 % personvalskryss i riksdagsvalet och 5 % i landstings- respektive kommunalval kan man således bli förstanamn för ett parti. Men när endast 10-20 % av väljarna utnyttjar möjligheten att kryssa en kandidat överhuvudtaget är det tveksamt om systemet alltid är så demokratiskt. Det är ju inte helt orimligt att anta att många, om inte alla, av dem som avstått från att kryssa i praktiken accepterat partiernas prioriteringar (och kanske t o m trott att det skulle få genomslag i valet).

För att få ett väl fungerande personvalssystem kan man mycket väl såsom bl a moderaterna föreslår, avskaffa spärrarna. Men detta måste då antingen kombineras med ett obligatorium att verkligen kryssa eller att partiernas egna prioriteringar slår igenom på de valsedlar där ingen har kryssat.

En stor fördel med ett väl fungerande personvalssystem är att det skulle vitalisera valkampanjerna. De som kandiderar skulle på ett helt annat sätt vara tvungna att gå ut och möta väljarna för att söka deras personliga mandat.

Ytterligare en fördel är att personvalsresultatet i så fall genomsyrar hela listan och inte bara vilka som ska bli toppnamn.

Men ett reformerat personvalssystem kommer också att påverka partierna och deras inre arbete. Det ges inte samma förutsättningar att presentera en enhetlig bild av partiet då olika kandidater kommer att profilera sig själva i större utsträckning. Systemet kommer också att premiera kändisar och medialt starka personer, vilket kommer att påverka det politiska arbetet efter valet. Om detta sen är bra eller dåligt beror nog på vem man frågar.

Källa: DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP