2008-01-16

Landshövding läxar upp pressen

Landshövdingen i Norrbotten, centerpartisten Per-Ola Eriksson kallar den regionala pressen till "överläggningar". Eriksson är nämligen missnöjd över tidningarnas uppmärksamhet kring Pajalas socialdemokratiska kommunalråds löfte om att ge bort en tomt till Charlotte Kalla.

- Det är inte armod som ska lyftas fram, säger landshövdingen i ett kritiskt uttalande till Norrbottens-Kuriren. Det är bara norrbottniska journalister som ställer frågor om det här.

Uppenbarligen har Per-Ola Eriksson varken läst mina båda blogginlägg (Kommunalråd bryter mot lagen respektive Niskas grodor), Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Politikerbloggen heller för den delen.

8 kommentar(er):

Anonym,  16 januari 2008 21:01  

SVT Rapport tar idag upp att en rad kommuner nere i Skåne tar bladet från munnen, och talar klarspråk! Man redovisar öppet vad flyktingpolitiken kostar kommunen.
Är inte detta något för Lidingö...?
Roligt var att han som utredde det här själv kom från utlandet och tyckte att det var en självklarhet att alla kostnader, klart och tydligt skall redovisas. Så då hoppas man ju att man kan slippa det här med nazism och alla andra dumheter, och istället fokusera på sakförhållandena.

Folk skall få ta ställning, det sunda förnuftet verkar finnas på sina håll. Inte minst i utlandet, där man skrattar gott åt den här mjäkiga gåvopolitiken. Bra att M äntligen sätter delvis stopp för den kaotiska anhöriginvandringen som skapar stora kostnader. Detta meddelades mig ett par månader innan kungörelsen av P.W som arbetat som talesman för M i de här frågorna en gång i tiden.

Det behövs fler moderater som denne herre, som ser problem och vågar stödja konstruktiva förslag.
Nu till saken, när kommer en utredning avseende Lidingö, eller skall detta inte behandlas alls...
Lidingöborna tillfrågas inte om skatteutjämningen och heller inte om detta. Varför skall Lidingös skattebetalare bidra till gåvor åt alla andra?

Hans Wedman

Paul Lindquist 17 januari 2008 14:52  

Hans!

Frågan är fel ställd. Det är omöjligt att räkna ut vad flyktingpolitiken "kostar" med mindre än att man tar hänsyn till vad flyktingarna sen bidrar med under hela sin livstid i Sverige. Det är nog oerhört svårt att beräkna överhuvudtaget och det är i vart fall ingenting vi kan ta fram i en kommun.

Vad många egentligen avser är kostnaden för själva flyktingmottagningen och den går naturligtvis att räkna ut om man är intresserad av det.

På Lidingö kostar flyktingmottagningen i princip inte någonting alls då den ersättning vi (liksom alla andra kommuner) får från staten i stort sett täcker kostnaderna under introduktionstiden.

Det som kan kosta är om flyktingar inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden utan lever på socialbidrag under lång tid. Så är dock inte fallet på Lidingö utan de allra flesta ordnar sin försörjning under introduktionstiden.

De som frågar efter kostnaden för flyktingmottagningen (eller flyktingpolitiken) på det sätt som har gjorts i vissa kommuner har ofta ett uttalat politiskt syfte med detta, nämligen att påvisa att flyktingarna är en belastning för Sverige.

Detta är generellt sätt inte sant. Alldeles bortsätt från det humanitära ansvar vi har så är invandringen på det stora hela ett positivt inslag i Sveriges utveckling. Utan invandrarna skulle stora delar av vårt samhälle inte kunna fungera och med vår ålderspyramid kommer behovet bli allt större de kommande åren när 40-talisterna går i pension.

Sen får man inte blunda för de problem som finns exempelvis med en högre arbetslöshet i vissa invandrargrupper, men det addresserar ju regeringen bland annat med förörjningskrav på anhöriginvandring.

Om man vill lyfta fram kostnaden för flyktingmottagningen bör man i rättvisans namn också beräkna vad varje nyfött svenskt barn kostar (med förlossning, föräldraledighet, barnbidrag, barnomsorg, skola och ev högskola) innan de kommer ut och är produktiva medlemmar av samhället.

Det krävs ingen Einstein för att lätt inse att det nyfödda barnet kostar lång mer än flykting under introduktionstiden.

Det helt avgörande, och det gäller lika för infödda svenskar som invandrare, är om man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och kan svara för sin egen försörjning. Därför är jobblinjen som regeringen för så oerhört viktig.

Anonym,  17 januari 2008 23:43  

Tack för svar!

Om jag förstod det rätt så var det alltså ingenting för Lidingö att satsa på, bra då vet vi det. Men visst hade det onekligen varit ytterst intressant.

Sedan, att frågan är "fel" ställd, håller jag inte med om. Alla som kan ekonomi något så när förstår att det hela handlar om enkel kalkylering, dvs i grova drag kan man få fram stora delar av helheten. Alla detaljer blir nog svårt, det håller jag med om.

Men faktum är att kostnaderna sker i form av statsbidrag, sedan a.kassa , sociala stöd (faller på kommunerna). Indirekta kostnader är nyttjande av all välfärd, andel av kostnader för rättsstat, försvar, infrastruktur m.m. ; detta nyttjas ju av oss alla.

Håller helt med dig om att en riktig utredning måste ta hänsyn till intäkter som genereras, men har man direkta kostnader, här och nu, får man också titta på vilka de direkta intäkterna blir. Kostnaderna är i form av sociala stöd (stat/kommun), bostadsbidrag, a-kassa, social bidrag, pensionärsstöd, anhörigstöd m.m.
Dvs både barnen och de äldre kostar, har aldrig bidragit till intjänade av de medel som direkt betalas ut löpande. Andelen utan inkomst bland de vuxna är stor, för gruppen som helhet totalt, tyvärr stor.

Därav är politiken ansvarslös. Mot både den inhemska befolkningen och mot de nya.

Sverige är snart ensam om den här överdrivna gåvopolitiken. Och jag anser, precis som de flesta andra länder gör, att man först har ansvar för sin egen befolkning innan man kan ge bidrag till alla andra.

Du kommer in på politiska motiv till att ta upp ämnet, jag anser att det är uppenbart att det är politiska motiv. Det är väl självklart. Syftet med politik är att ta upp centrala ämnen som folk bryr sig om, sanningen är inte än det ena än det andra. Att enbart beskriva hur berikande och positivt det är med den här generösa politiken är vi nog många som inte ställer upp på. Ta upp problemen också, förutom en rad ekonomiska faktorer som omtalats finne en rad andra, som här icke behöver omnämnas.

Majoriteten av de verkligt behövande finns inte här, de stannade och kämpade vidare. Se till att dessa länder utvecklas sunt och stabilt. Där är lösningen, att man evt planerar att uppmuntra återvandring ställer jag mig mycket positiv till.

Ps: Jag är inte nazist, däremot egoist. I den mening att jag inte vill betala 1 krona mer till varken
Svensson eller nyanländ. Ds.

Paul Lindquist 18 januari 2008 12:06  

Den direkta kostnaden för att ta emot en flykting ligger i flyktingmottagningen och den kan man som sagt var räkna ut. Men ska den vara relevant att lyfta fram ska den i så fall ställas mot kostnaden för ett nyfött barn - och i den jämförelsen kommer flyktingen att vara "billig". Ekonomi är alltså inte ett argument att vara emot invandring.

Vad gäller A-kassa, socialbidrag, pensioner, m m är det en kostnad som gäller för såväl flyktingar som svenskar. Det är riktigt att bland många invandrargrupper är arbetslösheten större, men då kanske vi ska fundera på om det beror på dem eller oss (sannolikt en kombination av både och).

Ett land som Kanada har exempelvis en flyktingmottagning motsvarande vår, men har inte alls samma höga arbetslöshet bland flyktingar relativt den övriga befolkningen som Sverige. Vad beror det på?

Eftersom jag själv har bott som invandrare i ett annat land (USA) under ett par år ser jag en tydlig skillnad i attityd gentemot dem som kommer utifrån. Det gäller arbetsgivare, kollegor, grannar, osv. Där tror jag att vi har mycket att lära.

Anonym,  18 januari 2008 20:10  

Anonyme floskerspridare!
"Sverige är snart ensam om den här överdrivna gåvopolitiken. Och jag anser, precis som de flesta andra länder gör, att man först har ansvar för sin egen befolkning innan man kan ge bidrag till alla andra"

Det som är överdrivet och ren fantasi är möjilgen ditt påstående! Det som möjligen är ett problem är du och dina gelikars ovilja att hand om de resurser invandringen erbjuder. Ofta högt kvalificerade och bildade människor som ogina svenskar anser ha fel hudfärg och eller fel för/efternamn.

Vilka delar anser du vara överdrivna i vårt stöd för andra människor, och vad anser du vara den rätta nivån?

Vad du anser har du din fulla frihet till, men varför behöver du stödja dig på något så vagt som de flesta länder? Kan du berätta hur du vet att de flesta länder delar din åsikt? Mig veterligen har länder inga åsikter.

Egen befolkning...i Sverige är det är väl jävla massa finnar (finnskogarna), tyskar (knektar), danskar (utsugare), valloner (smejävlar), skottar (legoknektar, Jämtland), britter (engelska kanal och järnvägare norrbotten och lappland) plus en väldans massa andra du menar.
Vad ingår i DITT begrepp när du pratar om egen befolkning?

Anonym,  19 januari 2008 23:45  

Till: Anonym,

kan du inte läsa..? Jag har klart och tydlig undertecknat mitt inlägg, till skillnad mot dig.

Jag står för lägre bidrag för ALLA!
Jag betalar mycket i skatt och har därmed rätt att ha synpunkter.

Vad har du själv bidragit med för att, som du menar, underlätta för de nyanlända? Jag vill inte betala 1 kr till, varken till Svensson eller nyanländ.

Du kategoriserar och lägger epitet på andra länders befolkning, jag tycker att knektarna gjorde ett bra jobb tex, trots sin tunga utrustning! Visst är det en hemsk åsikt?

Vilka epitet skall folk från Irak och mellanöstern ha ? Själv anser jag att de , lika lite som någon annan skall ha ett epitet. Kategoriseringar är farligt. Det får stå för dig.

Men om det nu finna andra länder och kulturer finns det också ett folk och kultur i Sverige, detta fattar tom vissa S-politiker. Om du inte förstått det så är det din sak. Förståelse för det egna är en självklarhet om man skall kunna ha ömsesidig respekt, skräckexempel: Balkan!

Det var inte länge sen det var självklart att tala om ett svenskt folk, idag går inte det. Detta pga att politiker anser att det skulle vara stötande, men i USA, där det finns många nyanlända, är amerikanshet en självklarhet. USA ställer krav på anpassning, vilket i Sverige anses som fientlighet.

Visst är Sverige ensamt om att ha en så pass massiv flyktingpolitik, läs SCB:s rapport. Vill du förbjuda denna utredning, eller?

Min poäng är en nyanserad diskussion, ta också upp det negativa. Jag har valt att inte ta upp områden utanför det ekonomiska, men de flesta förstår. Titta på TV 3 Efterlyst. Det är inte samhällets fel att grova brott begås, denna beskrivning har jag varit emot sedan Geijer & Co på 60-70 -talet började med detta nonsens! Det individuella ansvaret kan inte frångås, för majoriteten av de sämst ställda begår ju inte brott.

I Övrigt gör M här i stan ett hyggligt jobb!

Anonym,  21 januari 2008 18:40  

Du är för rolig :-)
Jag kan se att det översta inlägget är undertecknat, men vad är det som säger att resten av inläggen kommer från samme person?
Du säger dig stå för lägre bidrag för alla. Hur låga? Det är i vilket fall som helst positivt att du inte skiljer på vilket pass eller vilken hudfärg dessa bidragstagare har. Jag ser det inte ens som bidrag utan som en investering. Att vi kan bli bättre på att hantera investeringen är en helt annan diskussion än den du för. Det problemet måste du nuvarande invånarna i Sverige lösa..
Din, min och andras rätt till att ha åsikter har inte det minsta med hur mycket skatt vi betalar. Varje individ i Sverige har rätt till sin åsikt..
Troligen fattade du inte poängen med att ge några invandrargrupper ett epitet. det jag vill visa är att det du kallar egen befolkning hade inte varit vad det är utan dessa grupper. Nu kommer fler och andra grupper till Sverige, och det är möjligt att dessa också kommer att få något slags epitet. det viktiga är dock att dom kommer och lär dig och andra svenska att umgås som världsmedborgare.
Tala om för mig vad du anser vara svenskt och vad du vill bevara, min uppfattning är att allt det du kallar svensk kultur i verkligheten har sina rötter utanför Sveriges nuvarande gränser
USA är uppbyggt just på invandrare, en salig blandning av alla sorter, precis likadant behöver Sverige byggas upp för att bli ett ännu bättre land.

Anonym,  21 januari 2008 23:23  

Här kommer ett roligt svar på ett komiskt inlägg!

Roligt att du kan läsa, som sagt jag har undertecknat med namn det har inte du.

Varför skulle man skilja på människor beroende på utseende eller pass? Min poäng är kostnaden allena. Hur låga bidrag, ja kraftigt lägre i alla fall. Det tycker ju regeringen också, dags för mer handling dock. Vi har olika syn på investering ser jag. Avkastningen torde bli medioker. Märk väl att man också har rätt att välja om man vill ta emot fler eller färre, så gör de flesta länder. Finland tog emot 3 000 då Sverige tog emot 80 000, 2006.
Naturligtvis har även Sverige över tid påverkats av andra länder, dribbla inte bort korten. Men en sån här massivt inflöde från vitt främmande länder har vi inte haft, Visst kostar det, det är bara att räkna. Och problemen blir många...
I USA finns krav på egenförsörjning och anpassning, det kallas amerikanskhet. De vågar tom tala om patriotism, det Du!

Härmed avslutas debatten, ser fram emot att läsa dina komiska svar. Ett gott skratt....

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP