2008-01-21

Var finns ansvaret?

I en signerad ledare i Svenska Dagbladet avslöjar Maria Abrahamsson något som sannolikt var okänt för de flesta. En av de dömda ungdomarna i Kungsholmsfallet där Riccardo misshandlades till döds greps för en annan grov misshandel redan i augusti förra året.

Misshandeln var så grov med sparkar mot huvudet att den 17-årige pojke som blev utsatt höll så när på att mista livet, han också. Först nu går detta fall till åtal, nästan ett halvår efter att misshandeln ägt rum. Att rättsväsendet har krav på sig att agera skyndsamt när det gäller unga brottslingar tycks inte ha bekymrat de ansvariga i detta fall.

Samma rättsväsende har också släppt denne yngling på fri fot i avvaktan på att domen i Kungsholmsfallet ska vinna laga kraft, då häkte inte anses vara en lämplig plats för ungdomar vilket i sin tur ledde till att han blivit anhållen ytterligare en gång misstänkt för en ny misshandel.

Denne yngling är alltså på starka grunder misstänkt för en grov misshandel, en misshandel och därtill dömd för en grov misshandel och vållande till annans död.

Den första frågan som uppenbarar sig är om polisen verkligen anser att man utrett det första misshandelsfallet skyndsamt när det tar nästan ett halvår innan fallet går till åtal? Den frågan kommer jag att ställa på Polisstyrelsen vid kommande sammanträde.

Den andra frågan är vad socialtjänsten har gjort för att ta hand om denna unga man som uppenbarligen har stora problem? Sitter man bara och väntar på att domstolen ska agera fast man har ett direkt ansvar att ingripa när ungdomar far snett?

Vad jag vet går ynglingen fortfarande fri då domstolen avslog åklagarens häktningsbegäran efter den senaste misstänkta mishandeln. Ser inte socialtjänsten ett mönster här? Räcker inte tre sannolika misshandelsfall, varav en med dödlig utgång för att socialtjänsten omedelbart ska ingripa och omhänderta denna uppenbart destruktiva person.

Var finns ansvaret och hur många personer ska behöva bli misshandlade och kanske dödade innan någon tar det?

1 kommentar(er):

Anonym,  21 januari 2008 23:04  

Äntligen en politiker som tycker som jag. Bra skrivet.
Jag har hört många i vän och bekantskapskretsen som förfärat sig över denna tragiska händelse. Jag tycker också att det är hemskt och att straff måste, som i alla fall, utdömmas till dem som är skyldiga. Man får avvakta rättsmaskineriet och se. Vad som gör mig lite orolig är att det, utan att jag säger namnet, är en en kille från en "bra" familj, vad som nu avses med detta. Jag anser att likhet inför lagen är viktigt, jag påstår inte att så inte har varit fallet. Men jag tycker inte om kommentarer som man kan höra, ungefär så här: "Ja men inte kan han X väl sitta i fängelse", "inte kan väl X få lov att sitta på anstalt osv". Men varför tar då inte föräldrarna ansvar för sitt barn, skall det behöva bli ännu ett offer? Social tillhörighet verkar dessvärre inte hjälpa i detta fall, det är uppenbart att samhället borde ta hand om detta. Ändå görs inget. Medierna vågar inte tala om detta, och i vissa kretsar här i stan förringas detta.
Det är alvarligt, som moderat tycker jag att brott måste få en konsekvens. Utan att uttala mig om vederbörande är skyldig eller inte, men generellt så måste man markera att detta handlande är oacceptabelt, grabben avled de facto, någon anledning måste ju finnas till detta, någon måste ju ha ansvaret för det?

Janne

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP