2008-01-08

Vad är en kris?

Ordet kris förknippas nog av de allra flesta med en riktigt allvarlig situation, som får stora konsekvenser för många och där man helt har tappat kontrollen. Bland journalister tycks ordet kris däremot vara liktydigt med minsta avvikelse.

I dagens Lidingö Tidning möts man av kvällstidningsrubriken att det är "Kris i barnomsorgen". Bakgrunden till rubriken är att ca 40 barn får vänta mellan 3 och 8 veckor på sin barnomsorgsplats därför att ombyggnationerna i Stockby och Käppala har dragit ut något på tiden.

Detta är naturligtvis inte bra och ställer till det för de föräldrar som nu ska återgå till arbetet efter föräldraledigheten och det förtjänar helt klart medial uppmärksamhet. För de enskilda familjerna kan det här ställa till med mycket stora besvär, men att beskriva det hela som en kris för barnomsorgen när vi dagligen tillhandahåller barnomsorg av hög kvalitet till ca 2 600 barn på Lidingö är kanske något missvisande.

Jag skulle t o m våga drista mig till att påstå att utbildningsförvaltning gjort ett fantastiskt jobb de senaste åren som med kort varsel har lyckats bygga ut förskolan med över 20 % på bara några få år för att möta den mycket stora inflyttningen av barnfamiljer till Lidingö. Med några få undantag har man lyckats upprätthålla barnomsorgsgarantin under hela denna utbyggnadsperiod vilket snarast tyder på handlingskraft och gott ledarskap på utbildningsförvaltningen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP