2008-09-22

En seger för huliganerna

Om uppgifterna i Dagens Nyheter stämmer, att polisen i samband med den olagliga demonstrationen i Malmö i fredags kväll inte ingrep när en man misshandlades mitt framför deras ögon, är det inte mindre än en skandal.

Det är illa nog att poliserna passivt såg på när demonstranter krossade skyltfönster, men att inte skydda människor som blir angripna får bara inte förekomma i svenskt polisväsende.

Kommenderingschefen Jan Holmströms kommentar till DN, att "Reclaim the street var en allmän sammankomst och det är en seger för polisen att den kunde genomföras" är ett direkt hån mot SEB och andra som fick sina fönster krossade för att inte tala om den misshandlade mannen.

En seger hade det varit om man hade fått de ansvariga att söka lov för demonstrationen och framförallt om den hade genomförts utan våld och skadegörelse. Nu blev det istället en seger för huliganerna medan polisen stod vid sidan och passivt såg på.

Reclaim-upploppen brukar ofta refereras till som gatufester, men som regel är de bara en ursäkt för att få slåss och ha sönder bilar och butiker. I Stockholm har vi fått uppleva det flera gånger och i början höll även Stockholmspolisen en låg profil vilket ledde till omfattande skadegörelse och svidande kritik.

Numera tror jag att man i Stockholm har lärt sig den läxan och jag hoppas att kollegorna i Malmö gör det snart också.

Övriga källor: Aftonbladet SvD DN DN2

14 kommentar(er):

Anonym,  28 september 2008 22:06  

Hej Paul

Om din artikel ska uppfattas som att det vore en seger för polisen om Reclaim the city-aktionen hade avstyrts på ett mer brutalt sätt så tycker jag att du ska ta dig en funderare över lagen om demonstrationsfrihet eller ännu bättre om principen om yttrandefrihet. Jag varken stöder eller försvarar ESF Action Network, som gruppen heter,vilken felaktigt av både dig och Dagen Nyheter omnämns som "Reclaim the street", men jag tycker att detta påpekande som jag nu gör är på sin plats.

Mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Ung Vänster

Paul Lindquist 29 september 2008 15:36  

Det hade varit en seger för polisen om ingen skadegörelse eller misshandel hade skett. Och när så sker borde man snabbt och resolut ha beivrat den.

Förresten är du lika mån om nazisternas yttrandefrihet eller stödjer du vänsterextremisterna som varje år försöker hindra nassarnas demonstration i Salem?

Anonym,  29 september 2008 21:11  

Hej igen Paul

På din fråga om jag är lika mån om nationalsocialistiska organisationers yttrandefrihet som socialistiska organisationers, eller för all del Moderata Samlingspartiets, så är svaret naturligtvis Ja. Däremot stödjer jag Salemaktionerna eftersom dessa syftar till att stoppa det främlingsfientliga budskap som nazisterna sprider där i form av tyrrunor, hakkors och andra förbjudna symboler. Detta är någonting som polisen är flata när de aggerar mot. Förvirrade ungdomar, vilket till stor del är vad Reclaim the Street-aktionerna består av, ungdomar som inte förstår syftet bakom aktionerna, är man duktiga på att nyttja sin pepparsprej emot. De som tar skada av dessa ungdomars missriktade aggresioner är monopolkapitalistiska företag, du nämner SEB och det är ett av dem. När detta sker sparkar du och borgerliga pampar bakut. När nazister däremot trampar på själva människovärdet står ni där med händerna i fickorna och tittar åt ett annat håll. Detta innebär att ungdomarna i Nätverket mot rasism (NMR) måste ta lagen i egna händer och aktivt stå upp för att försvara det människovärde som borgerliga politiker och Polisen försummar. Detta är beklagligt men dock är det ett faktum som det är svårt att bortse ifrån.

/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Styrelseledamot, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Ledamot av Elevfackliga Utskottet, Ung Vänster Storstockholm

Anonym,  29 september 2008 21:16  

Jag vill dock poängtera att attacker mot monopolkapitalistiska företag som SEB inte heller är försvarbara. Jag vill bara kasta ljus över dubbelmoralen i Paul Lundquists resonemang genom att ställa dessa attacker i förhållande till Salem-aktionerna.

/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Styrelseledamot, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Ledamot av Elevfackliga Utskottet, Ung Vänster Storstockholm

Paul Lindquist 30 september 2008 00:09  

Jonas!

Att du kallar ett företag (SEB) som verkar i konkurrens på en fri marknad för monopol eller beskriver vänsterextremister som slåss och vandaliserar för "ungdomars missriktade agressioner" får väl hänföras till ungdomlig naivitet, men din demokratisyn är desto mer skrämmande.

Först säger du att att nationalsocialisterna ska ha samma lagliga rätt som alla andra att demonstrera för att att sedan försvara vänsterextremisterna som med våld kränker denna demonstrationsfrihet.

Om varje grupp som tycker att någon annan kränker människovärdet tar sig rätten att ta lagen i egna händer, då har vi inte längre någon fungerande demokratisk rättsstat utan anarki.

Jag tycker lika illa om nationalsocialism som kommunism, men jag kommer försvara bådas rätt att demonstrera. Däremot ska självfallet polisen ingripa om någon gör sig skyldig till hets mot folkgrupp liksom om någon slåss eller vandaliserar.

På en punkt kan jag ge dig rätt. Jag anser att polisen är för flat när det gäller demonstrationerna i Salem. I likhet med majoriteten i polisstyrelsen ansåg jag att man skulle tillåta stillastående demonstrationer (det står ingenstans i lagen att man har rätt att marchera). Detta har ingenting med mina åsikter om nassarna eller vänsterextremisterna, utan om att att demonstrationerna alltid urartar och Salemborna får finna sig i att bo i en belägrad stad.

Avslutningsvis ett gott råd. Om man verkligen vill försvara människovärdet, gör man det inte med en gatsten i handen...

Anonym,  30 september 2008 08:55  

Hej Paul

Som du kanske läste i början av mitt tidigare innlägg så kallar jag inte SEB för monopol utan monopolkapitalistiskt, vilket är en synonym till imperialismen och inte har med Monopol som enskild företeelse att göra.

Det jag säger är att det är viktigt att poängtera varför sammanstötningarna i Salem sker och att dessa inte skulle behöva ske om polisen aggerade på ett ansvarsfullt sätt.

Vad anarki innebär är jag fullt medveten om och vi kan vara överens om att varken du eller jag är anarkister. Där lagen inte räcker till behövs en förändring av densamma vilken sker genom att människor spontant bryter lagen. Därför är en lagförändring på sin plats när gatustenar börjar hagla i Salem. En lagändring som innebär att man förbjuder dessa fascister att genomföra sina demonstrationer så länge dessa har ett, för andra grupper, kränkande budskap.

Det är intressant att du likställer nazism och kommunism, men denna begreppsdebatt och den kunskap du uppenbart saknar om dessa två ideologier tänker jag inte ge dig nu. Däremot håller jag med dig om att både våld och hets mot folkgrupp är två allvarliga brott mot svensk lag.

Avslutningsvis ett gott råd till dig också Paul. Demokratin utvecklas inte genom gatustenskastning, men inte heller genom att man cementerar naiva föreställningar om hur samhället ser ut. Jag åsyftar då främst din tro att jag, eftersom jag är socialist, skulle vara antidemokratisk. Jag är socialist och Vänsterpartist och det vore direkt pinsamt om du påstod att Vänsterpartiet vore ett antidemokratiskt parti.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Styrelseledamot, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Ledamot av Elevfackliga Utskottet, Ung Vänster Storstockholm

Paul Lindquist 30 september 2008 16:42  

Jonas!

Som jag skrev i mitt förra svar till dig anser jag att polisen borde ha agerat annorlunda i samband med Salemdemonstrationerna, men länspolismästaren anser inte att det finns det lagstöd som behövs för att hålla isär nationalsocialisterna och vänsterextremisterna genom att ge tillstånd enbart till en stillastående demonstration.

Vi är definitivt inte överens om att du inte är anarkist eftersom du ger stöd åt att människor bryter mot lagar.

I ett demokratiskt samhälle argumenterar man för förändringar och man söker folkets förtroende i allmänna val och sen genomför man de förändringarna med stöd av en majoritet. Men man går definitivt inte ut på stan och kastar sten.

Sen likställer jag inte nationalsocialism med kommunism, men båda är totalitära och odemokratiska ideologier som har orsakat mänskligheten ohyggligt lidande.

Huruvida vänsterpartiet är odemokratiskt eller inte är en intressant fråga med tanke på att ni har en partiledare som till nyligen kallade sig kommunist.

Ni är väl ungefär lika demokratiska som Sverigedemokraterna, dvs. ni ställer upp i allmänna val men det samhälle ni egentligen vill ha är inte särskilt demokratiskt...

Anonym,  30 september 2008 22:20  

Hej Paul

Jag tror att vi pratar lite förbi varandra gällande förfarandet under Salemmarschen och det må vara hänt. Jag anser att länspolismästaren har helt rätt i att det inte går att ge tillstånd till båda de demonstrationer som förs i Salem. Detta föranleder naturligtvis att man bör avblåsa båda två och sätta in resurser för att eventuella höger och vänsterextremistiska sammandrabbningar inte sker trots demonstrationsförbudet.

Min ideologiska hemvist kan vi lämna därhän eftersom din begreppsuppfattning uppenbarligen inte är densamma som min. Jag anser mig vara marxist och feminist. Om du anser att dessa två vitt skillda ideologier är att likställa med varandra kan jag inte göra mycket annat än att säga att en anarkist fördömmer parlamentarismen som system och dessutom anser att "organisationer" är borgerliga och därför inte bör existera, de är alla besmittade av det borgerliga samhället. Eftersom jag är organiserad i ett socialistiskt och feministiskt förbund vore jag alltså lika borgerlig som du om man skulle fråga en anarkist. Och det kanske vi iaf kan vara överens om att jag inte är? Dessutom ger jag inte mitt stöd till stenkastning vilket du tyckts tro, utan till organisationen som arrangerar motdemonstrationen, det vill säga Nätverket mot Rasism (NMR). De som står för stenkastningen är de s.k. autonoma grupperna, däribland Antifascistisk Aktion och Revolutionära Fronten, två grupperingar med vilka jag helst ser att jag slipper bli ihopblandad då deras verksamhet tyr sig helt främmande för mig.


Huruvida socialism och kommunism är samma sak är också en fråga för sig som vi inte behöver gå närmare in på. Själv är jag marxist och därefter får du själv dömma hur du vill klassificera mig. Socialismen är dessutom inte genomförbar i en diktatur och bygger på demokratiska grundförutsättningar som lika rösträtt. Jag stöder alltså inte några av de s.k. Kommuistiska staterna där vi kan räkna in Sovjetunionen, Kina och Nordkorea.

Om du vidare anser min fråga om du tycker att Vänsterparitet är demokratiska eller inte besvarad genom att säga att Lars Ohly har kallat sig kommunist (vilket inte precis var nyligen), så tycker jag att du ska ta en funderare på om Ohly är summan av Vänsterpartiet, så är inte fallet eftersom han gjorde uttalandet om kommunism som privatperson och inte i egenskap av partiledare.

Att vi skulle jämställas med Sverigedemokraterna är också något som låter mer som ett dåligt skämt än som ett direkt påstående, så min förhoppning är att så är fallet. Du kan inte någonstans i vårt partiprogram läsa att vi vill avskaffa demokratin eller att vi står för ett odemokratiskt samhälle. Detta kan du inte heller i Sverigedemokraternas partiprogram, men med tanke på detta partis bakgrund inom extremhögern kanske du kan uttyda en viss skepsis till det demokratiska systemet i deras propaganda.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Styrelseledamot, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Ledamot av Elevfackliga Utskottet, Ung Vänster Storstockholm

Paul Lindquist 1 oktober 2008 09:46  

Jonas!

Nu var det så att länspolismästaren gav nationalsocialisterna tillstånd till en traditionell marcherande demonstration medan vi i polisstyrelsen ansåg att man borde ha begränsat det till en stillastående demonstration.

Vad gäller vänsterextremisterna var det aldrig frågan om att ge något tillstånd eftersom de som vanligt inte sökte något...

När det gäller din ideologiska hemvist tänker jag inte ifrågasätta var du anser att du hör hemma. Jag bara konstaterar att du i ett av dina tidigare inlägg skrev " Detta innebär att ungdomarna i Nätverket mot rasism (NMR) måste ta lagen i egna händer". Det är för mig att ge stöd till anarki, dvs. illegala, utomparlamentariska aktioner.

Sen är det obegripligt hur du kan försvara att din partiledare skulle ha en åsikt privat och en som ledare för partiet. Är han kommunist (vilket det bara var något år sedan han påstod) så är han och då är han det som partiledare också.

Avslutningsvis så visst kan man jämföra vänsterpartiet med sverigedemokraterna. Båda partierna har sin bakgrund i totalitära ideologier, båda har på senare år mjukat upp sin hållning för att bli mer rumsrena och i båda partier finns det företrädare som inte är främmande för att bruka våld mot dem man ogillar. I det ena partiet mot de som har en avvikande hudfärg, i det andra mot de som har en avvikande åsikt.

Anonym,  1 oktober 2008 10:09  

"... och i båda partier finns det företrädare som inte är främmande för att bruka våld mot dem man ogillar. I det ena partiet mot de som har en avvikande hudfärg, i det andra mot de som har en avvikande åsikt."

Eller mot de som äger kapital eller företag. För hur har de annars tänkt sig förstatligandet av diverse företag?

Anonym,  1 oktober 2008 13:23  

Jonas du skriver: "Därför är en lagförändring på sin plats när gatustenar börjar hagla i Salem. En lagändring som innebär att man förbjuder dessa fascister att genomföra sina demonstrationer så länge dessa har ett, för andra grupper, kränkande budskap."

Du vill alltså ha en lagstiftning som förbjuder demonstrationer som har ett för andra grupper kränkande budskap? I konsekvensens namn så vill du alltså lagstifta mot t.ex. den feministiska rörelsen som både vid ett och annat tillfälle demonstrerar med för mig kränkande budskap?

Anonym,  2 oktober 2008 21:17  

Hej Paul

Vad Lars Ohly kallar sig är oviktigt. Han kunde likaväl ha kallat sig Banan om han står för den politik som Vänsterpartiet för. Och visst, han kan vara Banan både som partiledare och privatperson, men han är inte vald till partiledare av kongressen för att vara det utan för att vara Vänsterpartist.

Visst har Vänsterpartiet sin bakgrund i den totalitära sovjetkommunismen, och visst har Sverigedemokraterna sina rötter i Lindholmsrörelsen. Dock är detta också oviktigt för den politik som idag förs. På samma sätt har Moderata Samlingspartiet sin bakgrund bland Hattarna och i Högerpartiet. Dessa var emot införandet av allmän rösträtt, men jag skulle aldrig drömma om att kalla Moderaterna för ett odemokratiskt parti för det.

Här väljer jag att bara bemöta Paul Lindquist eftersom de andra två inläggen är stickspår i debatten som är ointressanta för det resonemang som förs, exempelvis den diskussion om feminism som anonym(2) initierar.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Styrelseledamot, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Ledamot av Elevfackliga Utskottet, Ung Vänster Storstockholm

Anonym,  3 oktober 2008 01:34  

Allmän rösträtt infördes av högermannen Arvid Lindman. Så var det med den saken.

Anonym,  3 oktober 2008 08:34  

Med påtryckning av vem? Den historierevisionism du framför är näst intill oroväckande blåögd.

Paul!
Det enda odemokratisk som finns på Lidingö är du!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP