2008-09-06

Goda chanser att vända trenden

När halvtid nu närmar sig för Alliansregeringen finns det all anledning för ministrar och partiledningar att reflektera över resultatet de gångna två åren och dra lärdom av såväl framgångar som misstag.

Regeringen har å ena sidan genomfört en rad olika mycket viktiga reformer, såsom jobbskatteavdrag, tandvårdsreform, storsatsning på rättsväsendet med bl a fler poliser, fastighetsskatten, mer resurser till fortbildning av lärare, stärkt yrkesutbildning och miljardtillskott till omsorgen om äldre och psykiskt funktionshindrade. I dagarna föreslås också en skattesänkning för 90 % av landets pensionärer.

70 av 131 vallöften är genomförda, ytterligare 43 påbörjade. Aldrig tidigare har så många haft det så bra i Sverige, men ändå tycks det inte avspegla sig i opinionssiffrorna.

Ett skäl tror jag står att finna i en viss tafflighet i själva regerandet. Kanske inte så konstigt med tanke på att de flesta ministrar inte hade någon exekutiv erfarenhet tidigare. Men det är en brist som tack och lov går över med tiden.

Regeringen har också lyckats med att göra många av sina kärnväljare missnöjda. Försvarsfrågan är ett tydligt exempel på detta och den vanligaste anledningen till att tidigare medlemmar valt att lämna moderaterna. Likaså oviljan att avskaffa värnskatten, en orättvis, tillfällig (?) straffskatt på utbildning och ansträngning som saknar betydelse för statsfinanserna och vars enda syfte är att tillfredsställa avundsjukans apostlar.

Kärnväljarna kommer inte att rösta på något av vänsterpartierna, men deras alternativ kan mycket väl bli soffan istället för valurnan - och det vore illa nog. Deras engagemang och entusiasm är också avgörande för att vinna alla de osäkra väljarna.

All framgångsrik politik måste vara idéburen. Det var den 2006 då Fredrik Reinfeldt ledde moderaterna till den största framgången i modern tid med jobblinjen som främsta budskap.

Det var inget socialdemokratiskt budskap, tvärtom så utmanande Fredrik Reinfeldt den gängse bidragslinjen som förshärskat alltför länge i Sverige.

Valet 2010 kommer inte heller att vinnas genom att man flörtar väljarna med vänsterpolitiska utspel. Det som behövs är istället en stark borgerlig politik och en förmåga att tydligt kommunicera detta budskap.

Opinioner kan svänga snabbt och med två år kvar finns det goda chanser att vända trenden, men det är hög tid att börja nu om regeringen ska vinna valet 2010 också.

Källor: SvD SvD2 DN

1 kommentar(er):

Anonym,  14 september 2008 18:35  

Du skrev:
"Valet 2010 kommer inte heller att vinnas genom att man flörtar väljarna med vänsterpolitiska utspel"

kan jag tolka det som att Fredrik kommer att bytas ut. (Fredrik stöder ju Obama, vi behöver någon mer lik Palin)

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP