2008-09-11

Äntligen en storsatsning på infrastruktur

Redan förra året gjorde regeringen en förstärkning på väg och järnväg med drygt en miljard kronor per år. Nu går man vidare och satsar ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010.


Det innebär att anslagen till Sveriges infrastruktur på kort tid förstärkts med 10 miljarder kronor.

För Stockholmsregionen innebär satsningen 850 miljoner till välbehövliga vägprojekt. 450 miljoner för att färdigställa väg 73, 300 miljoner för att påbörja arbetet med E 18 Hjulsta-Ulriksdal och 100 miljoner för att komma igång med Södertörnsleden.

Nu gäller det att ha en fortsatt diskussion med regeringen om finansieringen av de tvärspårvägar som så väl berhövs i regionen och där även lidingöbanan är en viktig länk.

Källa: DN Debatt

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP