2008-09-25

Lidingöregeln blir kvar

Idag kunde regeringen ge ett mycket efterlängtat besked till lidingöborna: vi får behålla en fri väg ut till riksvägnätet. Lidingöregeln blir kvar fram till dessa att Norra länken öppnas. Då kan nämligen tullstationerna vid Ropsten flyttas innanför påfarten till Norra länken vi kan komma ut på riksvägnätet utan att behöva erlägga trängselskatt.

I vårt remissyttrande till finansdepartementet framförde vi bland annat att borttagandet av lidingöregeln skulle få orimliga konsekvenser för de som arbetspendlar mellan Lidingö och någon annan av kranskommunerna. Dessa har helt enkelt mycket svårare att att ersätta bilen med kollektiva transportmedel än de som reser mellan Lidingö och Stockholms innerstad. Dessutom skulle Lidingö i praktiken införa trängselskatt i staden trots att lidingöborna med en mycket stor majoritet motsatt sig detta.

Beskedet visar att vi har en lyssnande finansminister som har tagit till sig av de synpunkter som Lidingö stad lämnade i sitt remissyttrande och som jag även har fört fram i direkta samtal med honom.

Se reportaget i ABC Nytt

LT Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP