2008-09-29

Backen läggs ner - om (s) får bestämma

Idag behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott frågan om extra bidrag till Ekholmsnäsbackens Skidanläggning AB. Bidraget om 200 tusen kronor är en förutsättning för att det ska kunna bli någon skidåkning även kommande vinter då förra säsongen spolierades helt och hållet och därmed försvann en stor del av intäkterna.

Utan bidraget går verksamheten i konkurs och det vore stor risk att fordingsägarna i så fall monterar ner utrustningen och därmed ställer skidklubben, friluftsfrämjandet och allmänheten på bar backe (!).

Även om tillskottet säkrar verksamheten under den kommande säsongen räcker det inte till för att långsiktigt lösa ekonomin för skidanläggningen, utan det behövs andra insatser också. För närvarande pågår diskussioner mellan olika intressenter och från kommunens sida avvaktar vi för närvarande resultatet av dessa.

Men socialdemokraterna vill inte ge de skidåkande ungdomarna den chansen utan röstade emot förslaget på kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är förvånande med tanke på hur socialdemokraterna i andra sammanhang värnar om just ungdomsidrott.

2 kommentar(er):

Anonym,  1 oktober 2008 13:22  

Du påstår att vi socialdemokrater vill lägga ner slalomverksamheten, när vi i själva verket valt att inte ge ett bidrag till verksamhet som ska garanteras av ett aktiebolag som förefaller vara bortom räddning.
"Bail out" verkar väl vara en aktuell term för en sådan åtgärd. Det vore rimligare att inse att marknaden inte kunde driva en kommunal skidbacke på vår breddgrad. Kommunal regi kombinerad med frivilliga insatser verkar mer realistiskt. Det var en satsning som var svår att bedöma vid beslutet, men idag har vi facit.

Jag vill också påminna om att den tidigare hyllade entreprenören som tog över driften av backen från staden nu har schappat från det konkurshotade Ekholmsnäs skidanläggning AB för att kunna sitta säkert på sin topp med den egna privata golfverksamheten på kommunal mark.

Gå gärna in på Lidingösidan (http://lidingosidan.se/905/ska-200-000-kronor-raecka-tills-snoen-kommer#kommentar)om du vill diskutera sakfrågan. Debatten är redan igång!
Med vänlig hälsning / Mikael Rogler

Paul Lindquist 1 oktober 2008 14:41  

Mikael!

Jag utgår från att du inser att en kommunalt driven backe skulle kosta mångdubbelt mer för skattebetalarna, men det spelar naturligtvis ingen roll när socialistiska principer står på spel.

Vad gäller "entreprenören" bör du nog ta reda på mer fakta innan du uttalar dig:

För det första tog han inte över driften av staden utan av en annan entreprenör som drivit anläggningen i bortåt 30 år.

För det andra tog han över den tillsammans med skidklubben och friluftsfrämjandet som ägde en tredjedel kvar.

För det fjärde, när det behövdes mer kapital för att klara investeringsbehovet vände man sig inte till kommunen utan till ett 20-tal privata finansiärer som tillsammans bidrog med ca 2 mkr (pengar som skattebetalarna alltså hittills sluppit punga ut med). Priset som han, skidklubben och friluftsfrämjandet fick betala var att man utan egen ersättning var tvungen att släppa aktiemajoriteten i bolaget. Alla tre finns dock kvar som minoritetsägare.

För det femte är han intresserad av att ta ett större ansvar för skidanläggningen framöver, men det förutsätter att han och de övriga delägarna kan komma överens.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP