2008-09-22

Lidingöbanan blir spårväg

Järnvägsstyrelsen har beslutat att lidingöbanan får klassas om från järnväg till spårväg. Detta positiva besked underlättar för genomförandet av den tänkta infarten till Dalénum och innebär att Lidingö stad och John Matsson Fastighets AB slipper kostnaden för ett urspårningsskydd (som utgår från att X2000-tåg ska kunna köras på lidingöbanan) vid den blivande Carl Malmstenskolan.

Sannolikt underlättas också en eventuell vägdragning norr om lidingöbanan mellan Högberga och Skärsätra av beslutet.

1 kommentar(er):

Anonym,  22 september 2008 22:28  

Lämpligt och bra.
//thomas

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP