2008-09-18

Diskriminering är aldrig acceptabelt

Tusentals unga kvinnor har förhindrats att gå den utbildning de sökt - bara för att de är kvinnor. I en missriktad ambition att utjämna könsskillnaderna på landets högskolor har 36 av dem infört regler som innebär att det underrepresenterade könet ges förtur vid lika betyg eller poäng från högskoleprovet.

Eftersom fler kvinnor än män studerar på högskolan så blir det i 94 % av fallen så att det är just kvinnor som diskrimineras. Därmed förvägras de som individer samma möjligheter som om de varit män. Det är oacceptabelt.

Kvotering och diskriminering av enskilda individer är aldrig en bra lösning på en ojämn könsfördelning, vare sig det rör sig om styrelseposter i börsföretag eller studieplatser på högskolan.

Källor: Aftonbladet DN SvD

7 kommentar(er):

Anonym,  18 september 2008 kl. 18:37  

Om det är din inställning så tycker jag du ska ta dig en titt på polishögskolans antagningskrav:
http://www.polisen.se/inter/nodeid=11560079&pageversion=1.jsp

Där är diskrimineringen direkt inskriven i antagningskraven, och inte som här, "positiv särbehandling av underrepresenterat kön vid lika meriter"

Paul Lindquist 18 september 2008 kl. 23:15  

Det är lika illa där. Tyvärr har jag inget inflytande över polisskolans antagningskrav.

Anonym,  24 september 2008 kl. 02:10  

Att diskriminera är att välja.
Värnar man valfrihet bör man således låta människor diskriminera vem de vill umgås med, eller göra affärer med.

Talar man om diskriminering inom statliga funktioner är situationen naturligtvis annorlunda. Tjänstemän bör ha som krav att de väljer de mest lämpade för uppdraget.

Men detta är väl, för en moderat, ett undantag? Inte vill väl moderaterna att staten skall utgöra majoriteten av samhället.

Anonym,  24 september 2008 kl. 10:49  

Det var en mycket märklig jämförelse. att välja vem man vill umgås med har väl ingenting med att förhindra människor av ett visst kön att komma in på en skattefinansierad utbildning.

Eric

Anonym,  28 september 2008 kl. 22:13  

Hej Paul

Om du jämställer kvotering med diskriminering så tycker jag att du borde fundera lite över din begreppsuppfattning över lag. Dessutom skulle jag bli förvånad om du kunde nämna ett enda börsföretag som har könskvotering till sin styrelse.
Och sedan undrar jag var din, och den borgerliga sidans lösning på ojämställda förhållanden inom arbetslivet finns? Ni ser att problemet existerar, det är ju uppenbart och det kan man bli glad för eftersom ni inte ens kunde stava till ordet patriarkat under exempelvis Bo Lundgrens eller Carl Bildts tid som partiledare, dock finns det, som jag ser det, inga kontreta förslag från er sida på lösningar av denna maktstruktur.
Var är den konkreta politiken Paul?

Mvh
/Jonas Lundgren
Bloggare och Vänsterskribent
Luddigt och Logiskt i Politiken
Ung Vänster

Paul Lindquist 29 september 2008 kl. 16:07  

Jonas!

Kvotering är inte nödvändigtvis detsamma som diskriminering (det har jag heller aldrig påstått), men om det som i detta fall leder till distriminering är det fel.

Inte heller har jag påstått att börsföretag tillämpar könskvotering, men som du kanske kommer ihåg så fanns det hot om att införa det från den förra regeringen.

Vad gäller den konkreta politiken kan jag ju ge dig två exempel: Jämställdhetsbomusen för föräldralediga och jobbskatteavdraget som framförallt gynnar kvinnor. Vi tror nämligen på morötter och att undanröja hinder medan ni på vänsterkansten mer tycks föredra tvång och förbud.

// Paul

Anonym,  29 september 2008 kl. 21:25  

Hej Paul

Om inte detta är ett exempel på att du påstår att det finns börsföretag som praktiserar könskvotering i sina styrelser så är det inte precis retoriskt gångbart att ta med ett sådant exempel, inte sant?
"Kvotering och diskriminering av enskilda individer är aldrig en bra lösning på en ojämn könsfördelning, vare sig det rör sig om styrelseposter i börsföretag eller studieplatser på högskolan."


Det är rent ut sagt löjligt att du påstår att er jämställdhetsbonus, som för övrigt har tappat ett "o" som är ordets egentliga förstabokstav, skulle ha med jämställdhet att göra. Eller att det skulle vara jämstäldhetspolitik att vända tillbaka till ett värdekonservativt och halvfeodalt samhälle genom att betala kvinnor för att stanna hemma med sina barn. För du vet lika väl som jag att det är kvinnor som kommer att stanna hemma och inte män. Eftersom vi lever i ett patriarkat där männen har högre löner än kvinnorna.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP