2008-09-20

En örfil åt Bodström

Justitiekanslerns beslut att betala 3 miljoner kronor i skadestånd till Ahmed Agiza för den skandalösa behandlingen han och Mohammad Alzery fick utstå när de avisades från Sverige med hjälp av CIA är en direkt örfil mot Thomas Bodström.

Den ursäkt Helsingforskommittén nu kräver av den nuvarande regeringen borde istället komma från Bodström och hans dåvarande chef, Göran Persson.

Som justitieminister var han den högste ansvarige för att Sverige medverkade till att kränka deras mänskliga rättigheter. Numera ägnar han sig istället åt att verbalt kränka Tito Beltran i kvällspressen samtidigt som han är riksdagsledamot och ordförande i det mäktiga justitieutskottet. Men det är klart, när kändissverige samlas till rättegång finns alla möjligheter till publicitet och då kan t o m ett extraknäck som målsägarbiträde vara alltför frestande.

Källor: SvD DN Aftonbladet Aftonbladet2

2 kommentar(er):

Anonym,  21 september 2008 20:36  

Detta faller dock inte bara på Bodström. Jag anser att betalningen för detta skall gå direkt ur Anna Lindhs minnesfond, det är det enda rätta!

Anonym,  22 september 2008 17:59  

Thomas Bodströms agerande är det som främst och mest flagrant avslöjar en mentalitet som nu brer ut sig. Här tas inte längre hänsyn till den rättsfilosofi som kännetecknar både Europakonventionen och FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Som ordförande i Justitieutskottet ansvarar Thomas Bodström för beredningen av de regeringsförslag som ska bli lagar. Därför är det helt fel och rättsstatsvidrigt att ikläda sig rollen som "medåklagare". I sin egenskap av målsägandebiträde anklagar Bodström Tito Beltran för brott, han lägger fram bevis, han pläderar och han kräver fängelsestraff.

När han gör det bryter han mot maktdelningsprincipen och Sverige gör sig därmed sannolikt skyldigt till brott mot de mänskliga rättigheterna.

J.A.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP