2008-09-09

Välkommet regeringsförslag

Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken sedan mitten på 80-talet. De flesta år som fritidspolitiker med olika uppdrag och sedan 2003 som kommunalråd.

Under alla dessa år kan jag inte påminna mig att staten en enda gång har gett kommuner och landsting mer resurser - utan att det följt med en kravlista som ofta kostat betydligt mer än de medel staten ställt till förfogande.

Men nu har det faktiskt hänt. Igår presenterade nämligen regeringen förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna med en procentenhet.

Det är i många avseenden ett klokt förslag. Dels finns det ett överskott i socialförsäkringssystemet och tanken är ju att avgifterna ska finansiera utgifterna, men inte ge stora överskott i statskassan. Dels innebär det en lättnad för arbetsgivarna som i de flesta branscher tyngs av dyra löneavtal.

Sannolikt kommer detta ha en positiv effekt på arbetsutbudet. Eftersom kommuner och landsting också är stora arbetsgivare får dessa tillsammans ett tillskott på 3 miljarder kronor. För Lidingös del handlar om ca 7 miljoner kronor.

Detta är ett välkommet tillskott till kommunkassan, särskilt då den senaste skatteprognosen för Lidingös del innebar minskade intäkter om 20 miljoner kronor. De sämre tider vi nu är på väg in i märks snabbt och tydligt i den kommunala ekonomin.

Regeringens förslag är därför mycket välkommet. All heder åt finansminister Anders Borg för ett klokt agerande.

Källor: SvD DN

1 kommentar(er):

Grottolle 10 september 2008 17:58  

Men snälla du. Sänker dom arbetsgivaravgiften med 1%
så är det ju klart att det ska dom anstälda få i lönehöjning. För det är ju dom som avstått lönehöjningar när arbetsgivaravgiften höjts. Lite rättvisa måste du ju förstå det måste vara.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP